Емил Радев: Трябва да осигурим на разследващите органи в ЕС бърз достъп до финансова информация

Мисия Варна

31-03-2022, 14:01

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Той ще бъде гарантиран с измененията в директивата, а целта е предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, подчерта варненският евродепутат

Трябва да осигурим на разследващите органи бърз достъп до финансовата информация, която им е необходима от други държави-членки за целите на наказателното производство. Така евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев коментира пред колегите си от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП измененията в евродиректива относно използването на финансова и друга информация за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления.

Като докладчик на Европейския парламент по досието българският евродепутат разясни, че промените засягат т.нар. единна точка за достъп до регистрите на банкови сметки. Новата директива за борба с прането на пари допуска до тази информация единствено звената за финансово разузнаване, а с предложеното изменение в Директива (ЕС) 2019/1153 ще се осигури достъп и на органите, ангажирани с противодействието на престъпления.

„За извършването на ефективни финансови разследвания органите, компетентни за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, също трябва да бъдат допуснати до единната точка за достъп до регистрите на банкови сметки. Това ще им позволи да идентифицират, анализират и тълкуват финансовата информация”, подчерта Емил Радев. По думите му предложеното изменение ще даде възможност на компетентните органи бързо да установяват дали дадено заподозряно лице притежава банкови сметки в други държави-членки, без да се налага да питат всички свои партньори в страните от ЕС.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП припомни, че в резолюцията си от 10 юли 2020 г. Европейският парламент приветства плана на Комисията да гарантира взаимното свързване на централизираните регистри на банкови сметки. „Така се ускорява достъпът до финансова информация на правоприлагащите органи и звената за финансово разузнаване. От това зависи подобряването на сигурността, на съдебното преследване на финансови злоупотреби, на борбата с прането на пари и предотвратяването на данъчни престъпления в държавите-членки и в целия Европейски съюз”, отбеляза Емил Радев.

От ЕК уточниха, че търсенето на информация от единната точка за достъп ще се извършва само от упълномощени служители на конкретни правоприлагащи органи. Освен това, достъпът ще се ограничи до случаите на тежки престъпления, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Предложените изменения ще бъдат в пълно съответствие с директивата за защита на личните данни, като се предвижда и поддържането на регистър на самото търсене на финансова информация, увериха още от ЕК.