Ще ремонтират улици и в район Приморски

Мисия Варна

06-04-2022, 14:38

Снимка:

Снимка: Община Варна Пресцентър

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Част от средстватата за планираната рехабилитация ще бъдат осигурени със заем, който предстои да бъде разгледан от общинския съвет

Община Варна планира да изпълни ремонти на редица инфраструктурни обекти в район „Приморски“. За част от тях средства ще бъдат осигурени от дългосрочен заем, който трябва да бъде разгледан заедно с проектобюджета на града за 2022 година на сесия на Общинския съвет. Отделно от това са предвидени средства за основни ремонти на уличната мрежа и в капиталовата програма на общината.

 

Проектите, които са планирани да бъдат реализирани до 3 години със средства от заема, са:

 

Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване на пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон.

 

Този проект ще бъде изпълнен на няколко етапа. До момента Община Варна реализира няколко от тях, които представляват благоустрояване на междублокови пространства, финансирани от бюджета на Община Варна. Изпълнени са детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, засаждане на нови дървета и растителност, енергоефективно алейно и парково осветление, благоустрояване на тротоарни настилки и пешеходни алеи, паркинги. С реализацията на останалите етапи ще се завърши цялостното изпълнение на проектната разработка:

 

Eтап I: Рехабилитация на улица „Д-р Басанович“ в 17 м. р. от ул. „Мир” (ул. „Караагач“) до бул. „Осми приморски полк”;

Eтап IV: Реконструкция на ул. „Мадара” от ул. „Явор” до ул. „Д-р Анастасия Железкова” и рехабилитация и благоустрояване на ул.„Мадара” в участъка от „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Царевец“;

Етап: V.II. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Света Ирина“;

Eтап VI.II. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Бор“ и ул. „Явор”;

Eтап VII.II. Реконструкция на улици в кв. 21 по плана на 17 м. р. и рехабилитация и благоустрояване на ул. „Каймакчалан“ от ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до бул. „Васил Левски“;

Eтап VIII.II. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Д-р Анастасия Головина“;

Eтап IX.II. Реконструкция на улици в карето между ул. „Мадара”, ул. „Зора”, ул. „Акад. Атанас Бешков“ и улица северно от кв. 30 и кв. 18;

Етап X.2: Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Явор“ в участъка от ул. „Света Ирина” до бл. 2 и пространството в карето между бул. „Васил Левски“, ул. „Явор“ (пространството около бл. 6, бл. 5, бл. 4).

Основен ремонт на ул. "Д-р Янаки Богданов", в участъка от бул. "Княз Борис I" до ул. "Арх. Торос Тороманян", по плана на жк "Свети Никола“. Предвижда се основен ремонт на уличното платно – участък около 400 м; Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда; Изграждане на енергоефективно улично осветление; Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

 

Вход изход от КК "Св. Св. Константин и Елена" към път I-9 при км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена". Предвижда се основен ремонт на уличното платно и изграждане на нов вход изход за курортния комплекс – участък около 170 м; Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

 

Реконструкция на кръстовище между о. т. 115 - о. т. 120, о. т. 162, о. т. 163, о. т. 121 - о. т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна”. Предвижда се основен ремонт на уличното платно чрез изграждане на кръгово кръстовище – площ около 3 600 кв. м.; Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда; Изграждане на енергоефективно улично осветление;

 

СО „Добрева чешма“, основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"). Предвижда се основен ремонт на уличното платно – участък около 2 200 м; Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда; Реконструкция на съществуващите ВиК проводи и изграждане на нова техническа инфраструктура; Изграждане на енергоефективно улично осветление.

 

СО „Добрева чешма“, основен ремонт на ул. "Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18. Предвижда се основен ремонт на уличното платно – участък около 8 800 м; Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда; Реконструкция на съществуващите ВиК проводи и изграждане на нова техническа инфраструктура;

Изграждане на енергоефективно улично осветление.

 

Основен ремонт на бул. "Христо Смирненски" от ул. "Прилеп" до бул. "Осми приморски полк";

 

Основен ремонт на ул. "Чаталджа" от бул.“Генерал Колев" до ул. "Любен Каравелов" и ул. "Никола Михайловски" от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Друмев“;

 

Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул. "Лоза" до обръщача на автобусна спирка на линия No32;

 

Основен ремонт на ул. "Никола Й. Вапцаров";

 

Основен ремонт на ул. "Евлоги Георгиев" от бул. "Хр. Смирненски" до ул. "Арх. П. Момилов", по плана на 24-ти м. р;

Основен ремонт на ул. "Арх. Манол Йорданов", в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м. р.;

 

В СО „Ален мак“: Основен ремонт на ул. "Петър Попов" от пътен възел с бул. "Княз Борис I" до кръстовище с ул. "Семьон Дежньов";

 

В СО „Ален мак“: Основен ремонт на ул. "Проф. Петър Ников" в участъка от ул. "Петър Попов" до ул. "Боян Бъчваров";

 

В СО „Ален мак“: Основен ремонт на ул. "Инж. Цаню Цанев" в участъка от ул. "Янко Славчев" до ул. "Атанас Липчев";

 

В СО „Ален мак“: Основен ремонт на ул. "Янко Славчев" от спирка "Варненски свободен университет" до ул. "Атанас Липчев";

 

Изграждане на ул. "Д-р Янаки Богданов", в участъка от бул. "Княз Борис I" до ул. "Арх. Торос Тороманян", по плана на ж. к. "Свети Никола“;

 

Основен ремонт на общински път VAR1082 от км. 0+000 (кръстовище с път I-9) до км. 1+700 (кръстовище при комплекс "Ривиера"), по плана к. к. "Златни пясъци";

 

Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и Елена" към път I-9 при км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена";

 

Реконструкция на кръстовище между о. т. 115 - о. т. 120, о. т. 162, о. т. 163, о. т. 121 - о. т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена";

 

Oсновен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул."Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о.т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. т. 210-о.т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по плана на СО "Добрева чешма";

 

Основен ремонт на ул. "Зевс" от о. т. 2 до о. т.18, по плана на СО "Добрева чешма".

 

Освен чрез заем, средства за ремонти са предвидени и в капиталовата програма на Община Варна за 2022 г.