МОСВ: Няма данни за замърсяване от Украйна в българската акватория на Черно море

Животът

08-07-2023, 15:59

Снимка:

МОСВ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация.

Няма данни за замърсяване от Украйна в българската акватория на Черно море, посочват от МОСВ.

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 15 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна;

Към днешна дата цифровото моделиране и сателитно наблюдение не показват вероятност за навлизане на потенциални замърсители в изключителната икономическа зона на България;

Според постъпилите в Басейнова дирекция „Черноморски район“ официални данни от седмичния радиологичен анализ на пробите за тритий, взети от бреговите пунктове, не се установяват превишения.

Симулациите на наблюдаваните две петна от нефтопродукти в изключителната икономическа зона на България сочат, че до 15 юли няма да навлязат в териториалното море, като след 10 юли движението им се забавя. Движението на южното петно се ориентира на северозапад. Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие. МОСВ е в непрекъсната връзка с Морска администрация и ще продължава да следи движението на нефтените петна до пълното им разнасяне.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.