Абонаментите за синята зона във Варна с 63% повече от паркоместата

Животът

12-07-2023, 14:56

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Продадените абонаменти за синята зона във Варна драстично надхвърлят броя на паркоместата. Това стана ясно в отговор на отправени към ръководството на ОП „Общински паркинги и синя зона“

За едногодишен период (29.6.2022-28.6.2023) са подадени общо 16 245 заявления за локално платено паркиране от физически и юридически лица и за електрически автомобили за синята зона във Варна.

Същевременно броят на отредените места за паркиране в зоната са 9920, или с 6300 по-малко от абонаментите.

Разликата между абонаменти и места за паркиране е толкова голяма, че дори и в сметката да се включат гаражните клетки, е ясно, че синята зона в този си вид едва ли решава проблема с паркирането на живеещите. Голямата диспропорция е ясен знак, че трябва да се търси дългосрочно решение на проблема.

Решението:

На първо място проблемът не бива да се задълбочава. Казано с други думи, крайно време е политиката на презастрояване и уплътняване на жилищните площи да бъде преразглеждана, а изграждането на нови жилища да върви ръка за ръка с осигуряване на адекватен брой паркоместа в новостроящите се сгради.

Изграждането на многоетажни, в т.ч. и подземни обществени паркинги, изглежда разумно решение, но липсата на терени в централната градска част, както и липсата на финансиране, правят нещата да изглеждат нереалистични.

Възможно решение е гаражите, които преди десетилетия бяха превърнати в магазинчета и повечето, от които днес се отдават под наем, отново да бъдат превърнати в гаражи.

Едно от най-екстравагантните решения би било естественото намаляване броя на автомобилите. Това, разбира се, е дългосрочен процес, а задължителен елемент от него е алтернативният транспорт. От една страна, подобрена инфраструктура от велоалеи, а от друга - по-добър и по-добре оптимизиран откъм маршрути и графици обществен транспорт.

Най-бързото и най-ефективно, но може би не и най-справедливо решение е драстично увеличаване цената на абонамента за втори автомобил.