Директорите на ОУ „Захари Стоянов“ и МГ „Д.р Петър Берон“ подписаха споразумение

Мисия Варна

14-07-2023, 10:34

Снимка:

Община Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Според споразумението новата учебна година ще започне с първа смяна за учениците от основното училище, втора смяна – за учениците от Математическата гимназия.

Директорите на ОУ „Захари Стоянов“ и на МГ „Д-р Петър Берон“ - Тодорка Колева и Елеонора Павлова, които са на административно подчинение на РУО на МОН - Варна, подписаха споразумение за смените на учениците през учебната 2023/2024 година, тъй  като двете училища ползват обща сграда.

Това стана след среща между тях, Ирена Радева, началник на РУО - Варна, и Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Документът гарантира нормални условия за учене и разпределение на разходите по поддръжка на материалната база. Обект на споразумението са класните стаи, актовата зала, училищният двор и фасада, както и принципите за реализиране на ремонти, обзавеждане и оборудване. Според споразумението новата учебна година ще започне с първа смяна за учениците от основното училище, втора смяна – за учениците от Математическата гимназия.

От дирекция "Образование и младежки дейности" припомнят, че в капиталовата програма на Община Варна за 2023 г. е осигурено финансиране в размер на 920 000 лева., с ДДС за проект „Изграждане на нова сграда на МГ „Д-р Петър Берон“ в район „Младост“. В сайта за електронни обществени поръчки вече е качена „Концепция за архитектурно решение“ за обект „Нова учебна база на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на проектант.

Във връзка с ежегодно нарастващия брой на подлежащите на задължително училищно образование деца в района на ОУ “Захари Стоянов“ и ОУ “Панайот Волов“, Община Варна продължава работата по изграждането на нова сграда за начално училище на ул. 28 в КК "Св. Св. Константин и Елена", като за целта се изработва подробен устройствен план.