Басейнова дирекция извърши проверка на три плажни ивици във Варненско

Животът

19-07-2023, 15:02

Снимка:

Varna utre

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Извършен е обход на трите участъка. Не са констатирани замърсявания. Морските води са прозрачни, без оцветяване и опалесценция.

Във връзка с постъпили в периода 14-16 юли сигнали в БДЧР за наличие на петна, мазен слой и пяна по морската повърхност в районите на плажни ивици на к. к. ,,Камчия“, общ. Аврен, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик и на гр. Бяла, общ. Бяла, експерти от дирекцията съвместно с РЛ-Варна към  ИАОС,  извършиха  проверка на 17.07.2023 г.  на описаните места.

Извършен е обход на трите участъка. Не са констатирани замърсявания. Морските води са прозрачни, без оцветяване и опалесценция.

В южната част на плажа на гр. Бяла, в близост до  кея на яхтено пристанище са установени кафяви и зелени лентовидни водорасли.

Отбрани са проби от крайбрежните морски води. Показателите измерени на място са: температура на водата – 27,2 ˚С, соленост – 17,4 ‰, pH – 8,4, разтворен кислород – 6,9.

След приключване на анализите на водните проби, резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР.