613 потребители са обхванати в проекта „Грижа в дома в община Варна“

Мисия Варна

24-07-2023, 12:42

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Капацитетът на услугата е 633 потребители. Желаещите могат да кандидатстват по настоящ адрес.

613 потребители - възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, получават интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. За тях се грижи екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 111 лица. Дейностите са част от проекта „ъ“, който се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и е на стойност 3,3 млн. лв., 100% безвъзмездна финансова помощ.

Грижата в домашна среда е комплекс от услуги, които включват: посещение от медицинска сестра, консултант „здравословно хранене“, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „социална работа“, като на всеки потребител се предоставят почасово услуги, съобразно предварителна индивидуална оценка на потребностите, изготвена от мултидисциплинарен екип от специалисти, съобщиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна.

Капацитетът на услугата е 633 потребители. Желаещите могат да кандидатстват по настоящ адрес, като е необходимо да попълнят заявление-декларация (по образец), както и да представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи (при наличие на такива). Повече информация на следните телефонни номера: 0884920867; 0884999050. Срокът на изпълнение на проекта е до 3 януари 2024 г.