Близо 700 млн. лв. са заделени за Североизточния район за реализиране на Интегрирани проекти

Новините

24-07-2023, 14:15

Снимка:

Varna utre

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Общият ресурс за изпълнението на ИТИ е разпределен както по финансиращи програми, така и по райони за планиране.

Над 674 млн. лева са заделени за Североизточния район за планиране, който включва областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за реализиране на проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г. чрез прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Концепцията за ИТИ представлява комбиниране на проектни идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми и осъществяване на конкретна цел от Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране. В тяхното разработване и изпълнение трябва да участват като партньори представители на национални институции и местни общности, бизнесът, неправителствени организации, научни среди, гражданското общество.

Общият ресурс за изпълнението на ИТИ е разпределен както по финансиращи програми, така и по райони за планиране. Водеща е Програма „Развитие на регионите“, а по 10% от бюджета си за интегрирани териториални инвестиции ще заделят програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ и „Околна среда“.

Чрез ИТИ могат да бъдат финансирани инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност, пътна инфраструктура, зелена градска инфраструктура, образователна, спортна, здравна, социална и културна инфраструктура; екологични мерки; растеж и конкурентоспособност, насърчаване на развитието на чистите технологии, кръгови и нисковъглеродни индустрии на МСП; интервенции във вече изградени иновационни клъстери; дейности в сферата на образованието и достъпа до пазара на труда, предприемачество на уязвими групи; развитие на социалната икономика и др.

Регионалният съвет за развитие участва в процеса на подбор на концепции за ИТИ чрез експертните си звена - Звено за медиации, Звено за публични консултации и Звено за предварителен подбор. В състава на първите две са включени експертите от Областните информационни центрове. Звеното за медиации съдейства за сформирането на партньорства между заинтересованите страни на регионално ниво и разяснява възможностите за реализация на ИТИ, а Звеното за публични консултации организира събития, свързани с обсъждане на подадените концепции на местно ниво.

Процедурата за кандидатстване с концепции за ИТИ чрез системата ИСУН 2020 е отворена до 27 септември 2023 г. Като част от състава на двете експертни звена ОИЦ-Варна е на разположение на потенциалните бенефициенти от областта всеки работен ден в офиса си на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 /Козирката/. Телефоните на центъра са: 052 820 911 и 052 820 955. Електронна поща за запитвания – [email protected].

Областен Информационен Център – Варна
web: www.eufunds.bgwww.varna.bg
група във FB: Областен информационен център - Варна