61 деца от Украйна тръгват в първи клас наесен в училищата във Варна

Мисия Варна

25-07-2023, 15:36

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

От края на март до юли в общински детски градини са разпределени 55 деца, като родителите на 15 от тях са подали заявления по електронен път.

През електронната система на Община Варна за прием за учебната 2023/2024 година за подготвителни групи са кандидатствали 15 деца от Украйна, а за първи клас – 61 деца. От края на март до юли в общински детски градини са разпределени 55 деца, като родителите на 15 от тях са подали заявления по електронен път. На децата от Украйна е предоставена равна възможност да кандидатстват за безплатни извънкласни форми за занимания по изобразително изкуство, музика, IT технологии и други в Общинския детски комплекс, както и да ползват безплатно услугите за подкрепа в Логопедичния център и в Центъра за кариерно ориентиране.

Част от децата вече са участвали в националните конкурси, организирани от ОДК и от Националната астрономическа обсерватория „Николай Коперник“, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“. 23 украински деца са наградени с грамоти и книги по повод отличното си представяне на олимпиада по български език и история, част от образователния проект „Крила за нашите деца“, организиран от фондация „Адра“, с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ. 

Данните бяха изнесени по време на работна среща между кмета Иван Портних с представители на УНИЦЕФ и Фондация „Адра“ България, които изразиха благодарност за ползотворното сътрудничество, подкрепа и солидарност, от страна на Община Варна. От дирекция „Здравеопазване“ отчетоха, че са подготвени брошури с информация за възможностите и начините за кандидатстването в детски ясли, детски кухни, за здравноосигурителните права и ползване на здравни услуги по договор с ДКЦ 1 „Св. Клементина“ с УНИЦЕФ.

Разрешени са няколко индивидуални случая, свързани с тежко здравословно състояние на украински граждани– съдействие за хоспитализиране, уреждане на здравен статус, осигуряване на лекарства, съдействие за явяване на ТЕЛК и други. Специални брошури са подготвени и от дирекция „Социални дейности“ - с описание на социалните услуги, които могат да ползват лицата от украински произход на територията на община Варна, и условията за включване в тях.

По проект Общностният център за деца и семейства, които предоставят услуги за деца от 0 до 7 г. и техните семейства, към юни т.г. има сключени 8 договора за предоставяне на услугите на деца от украински произход. 36 малчугани са ползвали услугата „Здравна консултация“. По проект „Грижа в дома в община Варна“, по който се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, има сключен договор с 1 лице от украински произход, на което се предоставя социалната услуга домашен помощник – всяка седмица по 3 часа.  Екипи от дирекциите работят с различни неправителствени организации, с БЧК - Варна, с цел решаване на различни проблеми и казуси, свързани с украинските граждани.