БДЧР извърши проверка по сигнали за замърсяване на плажове в к. к. „Слънчев ден“ и с. Кранево

Животът

26-07-2023, 14:38

Снимка:

Varna utre

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

При извършения обход на плажа на к. к. „Слънчев ден“ не е констатирано видимо замърсяване. Морската вода е бистра, с прозрачен цвят, без мирис и опалесценция.

Експерти от БДЧР съвместно с РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория-Варна към ИАОС  извършиха  проверки след постъпили на 22.07.2023 г. сигнали за зелено оцветяване на крайбрежните води и неприятна миризма в района на плаж на к. к. „Слънчев ден“-Варна и за вероятно замърсяване на Черно море с битово-фекални води от канал, заустен в крайбрежните води в района на Централен плаж в с. Кранево, общ. Балчик.

При извършения обход на плажа на к. к. „Слънчев ден“ не е констатирано видимо замърсяване. Морската вода е бистра, с прозрачен цвят, без мирис и опалесценция. По време на проверката е извършено еднократно пробонабиране от крайбрежни води от място в северната част на плажа.

При проверката по сигнала в с. Кранево се установи, че се отнася за заустен в морето канал, отвеждащ самоизлива на сондаж Вн-24 за добив на минерални води, заустен в морето, за което от РИОСВ-Варна е дадено предписание на Община Балчик. Взета е водна проба с цел установяване на нерегламентирано включване на отпадъчни води към самоизлива на сондажа. Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР.