Концесионер предлага нови и модерени спирки на градския транспорт във Варна

Мисия Варна

05-08-2023, 09:00

Снимка:

СайтЪТ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Предложението предстои да бъде разгледано на заседание на ПК “Собственост и стопанство”.

Кметът на община Варна Иван Портних е отправил предложение за одобряване до Общинския съвет в морската столица, за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за поддръжка на съществуващи заслони на спирки, поставяне на модулни автобусни спирки и магазини или модулни автобусни спирки с вендинг автомати върху поземлени имоти – публична общинска собственост и извършване на търговска дейност в тях, за задоволяване на обществени потребности, свързани с масовия обществен транспорт на част от територията на Община Варна“, научи СайтЪТ. Предложението предстои да бъде разгледано на заседание на ПК “Собственост и стопанство”. В предложението на икономическия оператор се предвижда изграждане на нови модерни съоръжения (покрити и климатизирани спиркозаслони) на най-натоварените места свързани с градския транспорт, както и поддръжка на вече съществуващите спиркозаслони на останалите спирки в Община Варна.

Сред ползите за община Варна, в резултат на изпълнение на предвидената концесия са:

Повищаване на качеството на услугата на градския транспорт, чрез осигуряване на допълнителен комфорт на гражданите, които използват градски транспорт, чрез предоставяне на модерни съоръжения;

Възможност за. предоставяне на нов удобен канал за покупка на храни, напитки, както и заплащане на сметки, такси и др.

Изграждане на нови рекламни площи, които биха могли да се използват за допълнителен комуникационен канал към гражданите

Повишаване на туристическата привлекателност на Община Варна, чрез създаване на удобства, свързанитее с информационна осигуреност на гостите на града в сферата на транспорта.

Основни потребности на гражданите и гостите на града , които ще се задоволят с осъществяването на проекта са следните:

Добър естетичен вид и техническо състояние на съществуващите спиркозаслони, позволяващо използването им за нуждите, за които са предвидени, посредством ежемесечна техническа поддръжка и осъществяване на текущи ремонти;

Удобно място за потребителите на градският транспорт за изчакване на автобуси и тролеи;

Избраното решение е изграждане на нови модулни спирки затоплени/охладени, комфортни и иновативни;

Информационни потребности на гражданите и гостите на града – избраното решение е монтирането на модерни дисплеи, показващи линиите и разписанията на градския транспорт, както и рекламна информация;

Спестяване на време при снабдяване на гражданите с масово потребявани ежедневни стоки – вода, кафе, млечни и плодови напитки, пакетирани стоки – тестени изделия, балрове, ядки др., печатни изделия и т.н,.;

Възможност за използване на търговските обекти като допълнителен канал за осигуряване на електронни услуги за гражданите по всяко време, свързани със заплащатне на даници, сметки, пътнически документи и др.