Чакаме държавата да даде 24 млн. лева за ремонт на фекалната тръба във Варненското езеро

Мисия Варна

07-08-2023, 15:27

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Съгласие да се извърши ремонт на тръбопровода за отпадъчни води, който се намира на дъното на Варненското езеро, дадоха днес общинските съветници от ПК „Финанси и бюджет“ към варненския Общински съвет.

Предложението на кмета на община Варна е стойността на ремонта да е в размер до 24 065 000 лв. с ДДС,  в това число за строително-монтажни работи до 23 348 000 лв. , за строителен надзор по време на строителството 467 000 лв. и авторски надзор в размер до 250 000 лв. като финансирането да бъде поискано с целеви средства от централния бюджет, съобщи Радио Варна. 

С решението си съветниците дадоха съгласие кметът на община Варна да обяви и проведе обществена поръчка за избор на изпълнители както на строителството, така и по надзора, като договорите бъдат сключени след осигуряване на финансиране.

 Кметът има за задача още да предприеме необходимите действия по искане на съответната сума от Централния бюджет, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството или от Министерството на транспорта, или други. 

Към месец юни 2023 година изпълнителят на възложения от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ проект за проектиране и удълбочаване на канали 1 и 2 на Пристанище Варна, е изпълнил почти всички драгажни дейности, като в зоната на авариралия тръбопровод драгажът е изпълнен до максимално възможните технически и безопасни условия, но с цел предпазване от авария работата в участъка е спряна. 

Докато не се извърши ремонт на тръбопровода за отпадни води на дъното на Варненското езеро, е налице обективна невъзможност за цялостно приключване и въвеждане в експлоатация на проекта за удълбочаване на канали 1 и 2, се казва в още едно от решенията, които одобриха общинските съветници от комисия Финанси и бюджет.