Откриха процедура за определяне на концесионер за автобусните спирки във Варна

Мисия Варна

07-08-2023, 17:46

Снимка:

СайтЪТ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Инвестицията ще е в размер на 136 млн. и 226 хил. лева. Концесията ще е за срок от 25 години с опция за удължаване до 33 години и 3 месеца, уточни директорът на ресорната дирекция в Община Варна Петко Бойновски.

Положително становище за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за поддръжка на съществуващи заслони на спирки, поставяне на модулни автобусни спирки и магазини или модулни автобусни спирки с вендинг автомати върху поземлени имоти – публична общинска собственост и извършване на търговска дейност в тях, за задоволяване на обществени потребности, свързани с масовия обществен транспорт на част от територията на Община Варна“ гласуваха съветниците от Постоянната комисия "Собственост и стопанство", съобщи Радио Варна. Инвестицията ще е в размер на 136 млн. и 226 хил. лева. Концесията ще е за срок от 25 години с опция за удължаване до 33 години и 3 месеца, уточни директорът на ресорната дирекция в Община Варна Петко Бойновски.

Общинският съветник от "Възраждане" Мария Димитрова попита защо Община Варна не извършва това стопанисване чрез свои общински предприятия и допълни, че има внесено предложение от нейна страна по темата с концесията на автобусните спирки в Община Варна.

Останалите точки от предварително гласувания дневен ред по време на ПК "Собственост и стопанство" също бяха приети, а именно:

Отмяната на две решения на Общински съвет – Варна и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 г. върху имот – частна общинска собственост в полза на СНЦ Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“ – Варна. 

Придобиване в собственост на Община Варна на недвижим имот частна държавна собственост в КК „Св. св. Константин и Елена“. Там ще бъде изградена конферентна зала, добавиха съветниците.

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Младост“ чрез публично оповестен конкурс, както и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, находяща се във варненското село Звездица.