Реконструират деривацията „Китка – Варна“

Мисия Варна

10-08-2023, 16:04

Снимка:

ОПОС

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване.

Започна активна работа по обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Падина - Житница“. Той е част от проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Участъкът е с дължина 2,593 km от деривация Китка–Варна. Полагат се стоманени тръби Ф1400x10 mm (PN10) с антикорозионна защита.

Проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД”,  е на обща стойност 138 372 410,80 лв., от които: 82 246 182,48 лв. от кохезионния фонд; 14 514 032,18 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 18 774 369,99 лв. собствен принос на бенефициента; 22 837 817,15 лв. разходи за ДДС.

В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване, ще бъдат изградени и реконструирани 22,5 километра магистрални и довеждащи водопроводи, 81 километра канализационни мрежи и нова канално-помпена станция.