Обявяват обществена поръчка за вкопаване на фекалната тръба под дъното на Варненското езеро

Мисия Варна

11-08-2023, 12:37

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Кметът ще иска поне 24 млн. лв. финансиране от държавата.

Местният парламент даде съгласието си Община Варна да обяви обществена поръчка за ремонта на тръбопровода за отпадъчни води под дъното на Варненското езеро. Стойността на строително-ремонтните дейности е около 24 млн. лева с ДДС, като договорите за обекта ще бъдат сключени след осигуряване на финансиране. Съветниците възложиха на кмета да предприеме действия по искане на необходимите финансови средства като целеви от централния бюджет.

От местната хазна ще бъде осигурено дофинансиране за други два важни проекта. Единият е за основен ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на средношколското общежитие „Михаил Колони“. Проектът се финансира основно със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, но допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата се оказа недостатъчен, за да се покрият всички нормативни изисквания за подобен тип сгради от образователната инфраструктура. С решение на местния парламент Община Варна ще осигури допълнителни около 527 хил. лева, необходими за изпълнението на проекта в цялост.

Приблизително същата сума – почти 526 хил. лева, ще бъдат предоставени от общинския бюджет за реализацията на проекта „Енергийно обновяване на сградата на ДКЦ 4 – Варна“. Проектното предложение също се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост, но безвъзмездната помощ е 45% от допустимите разходи, а данъкът добавена стойност по същата процедура е недопустим разход. Това налага необходимостта от финансова подкрепа от страна на общината, стана ясно на заседанието.

Съветниците подкрепиха предложението на председателя Тодор Балабанов да се даде принципно съгласие за осигуряване на финансови средства за изграждането на физкултурен салон в СУ „Найден Геров“. Община Варна е готова да съдейства в пълна степен за завършването на салона, но е необходим отговор от страна на Министерството на младежта и спорта, което е възложител на обекта, за последващите му действия. Такъв отговор до Община Варна все още няма.

Общината ще продължи да плаща на Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддръжката на пътищата без винетки край Варна, решиха още съветниците. Седем участъка от републиканската пътна мрежа край града остават освободени от винетни такси, но общинската администрация превежда ежегодно средства на държавната агенция. Поддръжката на платната за движение на седемте варненски участъка струва 337 830 лв. за една календарна година.

На днешното заседание бе дадено съгласие Община Варна да поеме краткосрочен общински дълг за ремонта на филиала на ТМПЦ – Варна. Финансовият ресурс в размер на 2,35 млн. лева ще бъде осигурен от „Фонд ФЛАГ“. Средствата по-късно ще бъдат възстановени на местната хазна от управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, която е основен източник на финансиране на проекта.

Одобрено бе и искането на изпълнителния директор на „Двореца на културата и спорта“ за отсрочване на задължения на дружеството за местни данъци и такси до края на 2027 г. Натрупаният дълг в общ размер от близо 660 хил. лева е за стар период. Текущите данъчни задължения ДКС си ги плаща в срок, бе съобщено по време на заседанието.