Варна е на трето място в страната по размер на средната заплата

Парите

22-08-2023, 14:19

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2697 лв. и София - 1815 лева.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2023 г. е 1833 лв., за май - 1767 лв. и за юни - 1772 лева. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро - Североизток.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. - 1790 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната.

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2697 лв. и София - 1815 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 5.1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 16.1%, „Добивна промишленост“ - с 12.2% и „Преработваща промишленост“ - с 12.1%.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.3% спрямо второто тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2023 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3720 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3067 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 334 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Други дейности“ - 1194 лева; „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1274 лева;„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1434 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 9.5%, а в частния сектор - с 16.1%.