Черноморски общини проучват опита в екологията на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

Животът

25-08-2023, 13:28

Снимка:

byala.org

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Проектът обединява усилията на шест черноморски общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към променящия се климат.

В рамките на проектна Дейност 3 от BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска електромобилност“ е разработен електронен доклад "Добри практики в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн". Представени са 12 добри практики на местно ниво, свързани с адаптацията и прилагането на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени от страните-донори на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.
Част от добрите практики, прилагани на местно ниво в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в областта на адаптацията към изменението на климата, могат да бъдат разгледани накратко във видеа за всяка страна от следния линк: https://bse-mobility.eu/good-practices-from-donor-countries/

Чрез проучване и взаимстване на добри практики от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, проект "Черноморска електромобилност“ цели от една страна да повиши информираността и институционалния капацитет на общините-партньори за адаптация към климатичните промени, а от друга да повиши ангажираността на обществото към промените в климата.

Проектът обединява усилията на шест черноморски общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към променящия се климат и да намалят емисиите чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители. Водеща организация на проекта е община Каварна, а Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Норвежката компания за изследвания и иновации Smart Innovation Norway AS подпомогнат с експертиза за постигане на резултатите по проекта.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9/31.03.2023 г. по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021

Обща стойност: 779.674,75 лв или 398 641,37 евро, размер на БФП – 767 506,67 лв или 392 419,93 евро

Продължителност: 13 месеца (31.03.2023 г. - 30.04.2024 г.)

Доклад "Добри практики в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн"