Правителството разреши дейности за изграждането на нов експлоатационен сондаж в находище „Галата“

Парите

08-09-2023, 14:25

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Разрешението е за срок от 6 месеца от датата на постановяване на решението.

Правителството разреши на „Петрокелтик България“ ЕООД и на „Петрокелтик“ ООД­ Люксембург – титуляр на концесия за добив на газ от находище „Галата“ в континенталния шелф на Черно море, да използват корабите „GSP SA TURN“ и „GSP LICORN“, за извършване на превози и дейности, свързани с хидротехнически и подводнотехнически работи за изграждане на нов експлоатационен сондаж в границите на концесионната площ на находището.

Разрешението е за срок от 6 месеца от датата на постановяване на решението.