Отцепник от ИТН и ексдепутат от „промяната“, разследван за присвояване на милиони от еврофондове, станаха „надзорници“ във ВиК холдинга

Животът

16-09-2023, 12:22

Снимка:

breaking.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Кирил Симеонов и Богомил Петков ще се разпореждат с над 1 милиард лева.

Бивш депутат от „промяната“, разследван за незаконно присвояване на милиони от еврофондове чрез свързани фирми и отцепник от ИТН, също бивш народен представител ще управляват над 1 милиард лева в държавния „Български ВиК холдинг“.

Това стана ясно вчера след решение на министъра на регионалното развитие Андрей Цеков. Според официалното съобщение Цеков въвежда „двустепенна форма на управление“ на холдинга, чрез назначаване на петчленен надзорен съвет и четиричленен управителен съвет.

Така в надзора влизат ексдепутатите от „промяната“ Кирил Симеонов и Богомил Петков, става ясно от официалното прессъобщение на министерството.

Симеонов бе народен представител от ИТН и напусна парламентарната група на партията заедно с отцепниците на Руди Гела, които трябваше да подкрепят правителството на Кирил Петков. Той бе последният, шести, отцепник от партията на Слави Трифонов.

Според неофициална информация бившият участник в „Биг Брадър“ е имал сериозни дългове и това е една от причините да напусне ИТН и да се прикрепи към „промяната“. На последните парламентарни избори Симеонов бе кандидат от ПП, но не влезе в парламента и сега, за благодарност му е намерена високоплатена държавна служба.

През юли 2022 г. Breaking.bg публикува разследването на сайта razkritia.com според който тогавашният депутат от ПП Богомил Петков е заподозрян, че чрез семейството си присвоил няколко милиона евро, пари по програми на европейски фондове, посочвайки пред европейските институции неверни данни за търговските му дружества и такива свързани с него.

Богомил Петков управлява или е свързан с управлението на търговските дружества „Биптан“ ЕООД-Севлиево, „Европа Трико“АД- Севлиево, “Хоталич“ООД-Севлиево и „Мазалат“ ЕООД-Севлиево.

Именно чрез тези три фирми през 2016-2019 година Петков е кандидатствал по проекти, финансирани от фондове на Европейски съюз.

Човекът на „Промяната“ е декларирал пред Европейския съюз фиктивни производствени възможности и така прибрал за себе си над един милион лева.

Схемата на Петков е действала по следния начин:

Чрез сдружението „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” Петков през 2018г. обявява процедура за подбор на проектни предложения В016КГОР002-2.031 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, „Подобряване производствения капацитет в малките и средни предприятия на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Чрез същата процедура дружеството е кандидатствало за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Богомил Петков използвайки „Биптан“ЕООД през месец ноември 2018 година подава формуляр за кандидатстване с проектно предложение №ЕЮ16КТОР002-2.031-0005 с размер на исканото финансиране 299 360,93 лв.. Петков сочи, че парите са необходими за закупуване на дълготрайни материални активи – плетачни и специализирани машини за конфекциониране, с цел – подобряване на конкурентоспособността на „Биптан“ЕООД и засилване на пазарното присъствие на дружеството на територията на „МИГ Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. Към онзи момент от Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, е отказва на „Биптан“ЕООД да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ, тъй като дружеството не отговаряло на изискванията за бенефициент съгласно разпоредбата на чл.38, т.З от ЗУСЕСИФ.

Няколко месеца по-късно (април 2020 година) „Биптан“ ЕООД подава ново искане, което отново е отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост по процедурата.

Според razkritia.com. в декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП, попълнена на 28.11.2018г. подписана лично от Петков в качеството на управител на „Биптан“ЕООД декларирал пред Управляващия орган, че дружеството е свързано и има статут на малко предприятие, въпреки, че управляващия орган по финансирана е извършил проверка при която констатирал, че Петров чрез фирмата притежава статут на средно предприятие и като такъв не отговаря на изискванията за бенефициент по чл.З8 т.З от ЗУСЕСИФ.

Въпреки това и издаденото решение №РД-16-1120/17.06.2019 год. С което се отказва изплащане на финансовата помощ, ГДНП приключва полицейската проверка с констатацията, че при подаване на проектното предложение на „Биптан“ЕООД са посочени неверни данни за място на изпълнение на проекта и размера на предприятието без да вземе отношение.

Паралелно с това по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 год.-2020 год.и другите дружества свързани с Богомил Петков също са представили предложения пред управляващ орган и получили финансиране.

С административен договор за проект ЕЮ05М9ОР001-1.008-1071 и анекс № 01 от 20.09.2017 год. „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „Европа трико“АД, Министерството на труда и социалната политика е предоставило на „Европа трико “АД-с.Ряховците, общ.Севлиево безвъзмездна финансова помощ в размер на 261 315,68 лева за публичност, визуализация и реализация на проекта. Определен е 14 месечен период и Петков прави искане за междинно плащане на 94800,37 лева, като експерти от министерството запознават министъра, че са установили неверни и неистински данни вписани в документацията, но въпреки това парите са отпуснати.

При тази процедура, Петков е декларирал, че дружеството му притежава микробус „Ивеко“ с ДКН ЕВ 2772 АН и преди приключване на проекта е продало лек автомобил „Ситроен Джъмпи“ с ДКН ЕВ 9997 ВВ, както и прилага подробни списъци на заетите лица в дружеството и пътниците с осигурен транспорт, технически отчети , графици за работно време,справки за положен труд от шофьори, въз основа на които се приема, че по-малък брой лица са превозвани до работното място от отдалечени населени места и само 1 дете на работещ се е ползвало от детския кът.

При извършената проверка се разбира, че Петков е посочил неверни данни за броя заети лица, живущи на отделени места и относно броя и вида на наличните транспортни средства , с което е извършено престъпление по чл.248а ал.5 от НК, но въпреки всичко финансовите средства са отпуснати.

В същото време по договор за проект ЕЮ05М9ОР001-1.003-1431 и анекс №1 от 23.04.2018 год., Министерството на труда и социалната политика предоставя и на фирма предоставя и другата свързана с Петков фирма „Мазалат “ЕООД безвъзмездна финансова помощ в размер на 191 000 лева, а по договор № ВС05М90Р001-1.003-1228 на третата свързана с Петков фирма „Хоталич“ ООД помощ в размер на 244 200 лева.

В този случай, Петков прилага справки за актуално състояние на действащите трудови договори и копия на фишове за заплати за да докаже, че наема безработни лица, но всъщност повечето от тях той наема като работници на „Хоталич“ ЕООД и „Биптан“ЕООД и така напрактика присвоява огромни финансови средства.

Петков чрез фирмата си „Хоталич“ ООД -прибира тлъста сума пари и по договор № ВО05М9ОР001-1.003-1228 Севлиево безвъзмездна финансова помощ в размер на 244 200 лева като отново фалшифицира списъците с наетите безработни лица и броя на същите. За да прибере по-голяма част от парите Петков прави фиктивни договори между управляваните от него фирми, в случаят „Хоталич“ ООД и „Булстрой“ ООД като реализира доставка на оборудване от „Булстрой“ ООД, в което участва като съдружник. Тук отново полицията констатира, че Петков е вписал неверни данни за трудовата заетост на участниците и за свързаност с дружество, което е ангажирано при изпълнението на същия проект, но какви са резултатите все още не е ясно.

На практика депутата от „Продължаваме промяната“ лично и с помощта на различни лица с роднинска връзка представляващи на четири дружества са взели участие в националните програми, провеждани от Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за развитие и Европейски социален фонд.

Богомил Иванов Петков е собственик и управител на „Биптан“ЕООД-гр.Севлиево и изпълнителен директор на „Европа трико“АД- с.Ряховци, в което акционер е дъщеря му Ина Богомилова Петкова. Двете дружества имат свързана дейност, която осъществяват в имот, собственост на „Биптан“ЕООД-Севлиево, намиращ се на ул.“Първи май“ №30, с.Ряховците, общ.Севлиево. Иванка Петкова – майка на Богомил Иванов Петков е управител на „Инвест“ЕООД, което притежава 25% от дяловете на „Хотарич“ООД-Севлиево е управител Мария Михайлова Башева- Венкова от гр.Севлиево. Веселка Иванова Петкова-съпруга на Богомил Иванов Петков е собственик и управител на „Мазалат“ЕООД-гр.Севлиево.

Към момента не е ясно какво се е случило с проверката на националната полиция, стигнала ли е тя до родната прокуратура или до европейската?

Назначаването на „калинки“, но наши хора, не влезли в парламента стана практика при управлението на „промяната“. Симеонов, който се правеше на борсов посредник от Ню Йорк, бе шеф на парламентарната комисия по електронно управление в 47-то НС и е твърде далеч от проблемите на ВиК сектора в България. Същото може да се каже и за Богомил Петков. Още по нелепо е раздуването на държавната администрация, заради устрояване на наши хора на „дебели“ държавни заплати, от „промяната“, която обещаваше обратното-съкращения.

Автор: Стефан Ташев/breaking.bg