Приеха доклад на Емил Радев за ревизия на правилата за внос и износ на огнестрелни оръжия в ЕС

Новините

21-09-2023, 10:27

Снимка:

Пресцентър Емил Радев

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Новите правила трябва да доведат и до опростяване на процедурите, свързани с оръжията за лов, спортна стрелба, както и за колекционерски цели.

С голямо мнозинство Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент прие доклад на българския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев относно актуализираните правила за внос и износ на огнестрелни оръжия за граждански цели. Ревизията на законодателството в ЕС цели да предотврати нелегалния трафик на оръжия и техните основни компоненти, като въведе по-строги технически стандарти за видоизменянето на предупредителните и сигналните оръжия в бойни. Предвижданите мерки включват също затягане на контрола, поставяне на маркировки и създаване на европейска електронна база данни за получените и отказани разрешителни за внос и износ.

Новите правила трябва да доведат и до опростяване на процедурите, свързани с оръжията за лов, спортна стрелба, както и за колекционерски цели. След влизането в сила на промените например ловците, притежаващи европейски паспорт за огнестрелно оръжие, няма да се налага да представят предварително разрешение за внос или износ. Измененията целят още производителите, оръжейниците и собствениците на огнестрелни оръжия да се освобождават от такса за получаване на разрешение за внос и износ. Новата европейска система на практика трябва да замени разнородните национални системи, работещи предимно на хартиен носител. Тя ще спестява време на заявителите и значително ще облекчава процеса, тъй като ще бъде свързана и с митническото обслужване на едно гише.

„Стряскащите данни, че приблизително 56% от огнестрелните оръжия на цивилни лица в ЕС са незаконни, а около 630 000 са вписани в Шенгенската информационна система като откраднати или изгубени, ни задължават да вземем спешни мерки за преразглеждане на правилата“, коментира докладчикът Емил Радев. Според него по-ефективното проследяване на огнестрелните оръжия е въпрос на сигурност, особено във време, когато на територията на Европа се води война. „Налага се да гарантираме по-добре координирани проверки, по-точна и навременна оценка на риска. Без да увеличаваме допълнително административната тежест за производителите и законните собственици, с актуализираните правила трябва да прецизираме общите процедури в ЕС“, категоричен е българският евродепутат.

В своето предложение той настоява още за по-добра защита на личните данни, както и за въвеждането на кратки и ясни срокове за уведомяване на компетентните органи за всяко обезсилване, спиране, изменяне или отмяна на разрешение за внос/износ, а също и за резултатите от контрола.

В края на миналата година Европейската комисия предложи ревизия на правилата с нов Регламент относно мерките за внос, износ и транзит на огнестрелни оръжия, техните основни компоненти и боеприпаси, за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол на ООН за огнестрелните оръжия“).

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи има изключителни компетенции по част от текстовете, а по останалите работи съвместно с Комисията по международна търговия, която предстои да приеме своя доклад, така че гласуването на сесия на Европейския парламент да стане факт до края на тази година.