Община Варна търси кой да поддържа платформите за хора с увреждания в подлезите

Мисия Варна

24-09-2023, 11:59

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Обществената поръчка е на стойност 326 040 лв. без ДДС, а крайният срок за получаване на офертите е 20 октомври.

Община Варна е обявила обществена поръчка с предмет Извършване на абонаментно обслужване на стълбищни платформи за хора с увреждания, монтирани в подлези на гр. Варна и при необходимост ремонт и доставка на резервни части“, научи TheSite24. Обществената поръчка е на стойност 326 040 лв. без ДДС, а крайният срок за получаване на офертите е 20 октомври.

Задълженията на изпълнителя ще включват извършване на месечно абонаментно сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на 55 стълбищни платформи за хора с увреждания, монтирани в подлези във Варна, с цел осигуряване на безопасната им експлоатация.

Срещу заплащане на месечна абонаментна такса изпълнителят трябва да осигури 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на платформите, включително почивни и празнични дни – да помага на пътниците при аварийно спиране, да оказва помощ при аварии и злополуки и да спира платформите при неизправности.

В това число:

  • Изпълнителят оказва съдействие на пътниците при аварийно спиране на платформа в срок до 30 минути от уведомяването;
  • Изпълнителят извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване на сигнал за аварийно спиране на платформа, в случаите, в които няма сигнал за освобождаване на пътници;
  • Изпълнителят участва в ежеседмични огледи, съвместно с представители на Възложителя и районните администрации, касаещи състоянието на платформите.

Абонаментното обслужване включва: Дейности, свързани с нормалната и безопасната експлоатация на стълбищните платформи от техните ползватели. Ежедневни функционални проверки на състоянието на платформите и техническо обслужване на същите, а именно: проверка на ел. захранването, раздвижване, смазване на съоръженията (при необходимост), проверка на бутониерите, подмяна на батериите им (при необходимост).

Общата стойност на поръчката е в размер до 326 040,00 лв. без ДДС, в т. ч. :

  • Стойност за абонаментни такси на посочени съоражения от Техническата спецификация – до 260 040,00 лв. без вкл. ДДС;
  • Стойност за абонаментни такси на допълнително включени съоръжения за обслужване, ремонт и поддръжка – до 6 000,00 лв. без вкл. ДДС;
  • Планирана стойност за резервни части – до 60 000,00 лв. без вкл. ДДС.

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Варна за съответната година.