Болнични листи отложиха делото за преместваемите обекти на р-нт "Хоризонт"

Крими

26-09-2023, 15:59

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Съдът днес указа, че при повторно искане от заинтересованата страна за отлагане на делото, ще приеме, че това е злоупотреба с право.

Насроченото за днес съдебно заседание по делото, с което Районна прокуратура – Варна протестира срещу издадено разрешение на Гл. архитект на Варна за поставянето на 10 бр. преместваеми обекти в района на ресторант „Хоризонт“, бе отложено, поради обективната невъзможност на представляващите заинтересованата страна „Овърсийз – Хоризонт“ АД - Р. К. и Б. К., да присъстват на днешното съдебно заседание, което е видно от представените 2 бр. болнични листи. Също така представляващите са оттеглили пълномощните на тримата адвокати на дружеството.

След като съдът указа, че при повторно искане от заинтересованата страна за отлагане на делото, ще приеме, че това е злоупотреба с право, насрочи следващото заседание за 6 октомври от 13.30 ч., която е първата възможна дата, след изтичане на болничния лист на Б.К.