Насрочиха нова дата на делото за шатрите на ресторант „Хоризонт“

Крими

27-09-2023, 15:43

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Днес съдебен призовкар е посетил адреса и седалището на "Овърсийз Хоризонт" АД - Варна, но е отказано получаване на призовката, по указания в Закона ред.

Административен съд – Варна отсрочва делото, срещу издадено разрешение на Гл. архитект на Варна за  поставянето на 10 броя преместваеми обекти в района на ресторант „Хоризонт“, поради невъзможност за редовно призоваване на заинтересованата страна "Овърсийз Хоризонт" АД.

Припомням, че поради неявяването на заинтересованата страна  "Овърсийз Хоризонт" АД, в съдебното заседание, което се проведе на 26 септември 2023 г., съдът отложи делото за 6 октомври 2023 г. от 13,30 ч. и разпореди незабавно уведомяване на представляващите заинтересованата страна по телефон, електронен път и чрез връчване на призовка. Поради неуспешни опити от страна на съдебния деловодител да се свърже по телефона с представители на дружеството и факта, че на 26  и  27 септември 2023 г. не са отворени изпратените електронни съобщения за призоваване,  на 27 септември 2023 г. съдебен призовкар е посетил адреса и седалището на "Овърсийз Хоризонт" АД - Варна, но е отказано получаване на призовката, по указания в Закона ред.

Тъй като делото е с обществен интерес и е образувано на 29 ноември 2022 г., се налага неговото приключване в разумен срок, но следва да се спазят и процесуалните срокове на редовно призоваване. Съдът прави извод, че при изложената фактическа обстановка и невъзможността за редовно призоваване на заинтересованата страна на "Овърсийз Хоризонт" АД , се налага на основание законовите разпоредби в АПК ( Административнопроцесиален кодекс) и  ГПК (Граждански процесуален кодекс), делото да се отсрочи за ново разглеждане за друга дата, с ново призоваване на всички страни по надлежния ред. Поради това, съдът насрочи следващото съдебно заседание за 13 октомври 2023 г. от 13.30 ч.