Отложиха заседанието по дело за преместваемите обекти в КК „Златни пясъци“

Крими

27-09-2023, 17:18

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Следващото съдебно заседание е насрочено за 8 ноември 2023 г. от 14.15 ч.

Днес се проведе съдебно заседание по административното дело, образувано по жалба на „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой  - Златни пясъци“ ООД и „Голдън турс“ ЕООД срещу решение № 201 от 29 май 2023 г. на Главния архитект на Община Варна. С процесното решение е отказано разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на КК „Златни пясъци“. Съдът прие и изиска доказателства по делото, като указа на обжалващия, че носи тежестта да докаже:

  1. Дали КК „Златни пясъци“ е обявен от Министерството на туризма за „национален курорт“.
  2. Ако КК „Златни пясъци“ е със статут на „национален курорт“, дали одобрената от Министерството на туризма схема на преместваемите обекти е със срок на валидност, обхващаш  датата на заявлението – 23 март 2022 г .

По направеното искане от ответника за допускане на СТЕ (съдебно-техническа експертиза), съдът даде 7-дневен срок на ответника – Гл. архитект на Община Варна, да формулира точно задачата на вещото лице, което трябва да изследва, дали на позициите в представените схеми към дата 23 март 2022 г., вече има поставени обекти (преместваеми или строеж) в КК „Златни пясъци“.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 8 ноември 2023 г. от 14.15 ч.