127,2 млн. лв. са приходите от нощувки във Варненско за август

Туризъм

17-10-2023, 13:17

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

295,1 хиляди души са пренощувалите лица в местата за настаняване в областта за месеца.

През август 2023 г. в област Варна са функционирали 392 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25,4 хил. стаи и 61,5 хил. легла в тях. В сравнение с август 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 0,5%, а броят на леглата в тях - с 0,7%, съобщиха от НСИ. 

Общият брой на нощувките в областта е 1 374,9 хил., или с 2,8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 250,8 хил. нощувки, а чуждите - 1 124,1 хиляди.

През август 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 79,7% от общия брой нощувки на чужди и 36,1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14,8% от нощувките на чужди и 25,4% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 5,5 и 38,5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 2% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 295,1 хиляди. От всички пренощували лица 77% са чужди граждани, като 80% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4,9 нощувки. Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 39.0% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3,4.

Общата заетост на леглата в областта е 71.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 85,5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1,2 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 3,1 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 127,2 млн. лв., като 110,0 млн. лв. са от чужди граждани, а 17,2 млн. лв. - от български граждани