Варненска област с най-много деца, отглеждани в приемни семейства

Животът

20-10-2023, 12:45

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Обобщено за деветмесечието на 2023 г. се регистрира незначително намаление на децата под приемна грижа – от 1 493 през януари до 1 467 в края на септември.

112 са децата от област Варна, настанени в приемни семейства към 30 септември 2023 г., сочат данни на Агенцията за социално подпомагане. Те са отглеждани в общо десет общини в региона, а 16 от тях са с увреждания, допълват в анализа си експертите. Това поставя Варненска област на челно място в класацията по показател "средномесечен брой деца, пребивавали в приемно семейство". 

Обобщено за деветмесечието на 2023 г. се регистрира незначително намаление на децата под приемна грижа – от 1 493 през януари до 1 467 в края на септември. В същия период се наблюдава и спад в броя на утвърдените приемни семейства – от 1770 в началото на годината до 1684 в края на деветмесечието.

През септември 62 деца са настанени в приемно семейство, а за 75 настаняването е прекратено. Най-масовата причина за прекратяване на настаняванията отново са осиновяванията – 33 на брой, върнати в биологичните си семейства са 13 деца, пренастанени в същото или друго приемно семейство са 22.

По показателя „средномесечен брой деца, пребивавали в приемни семейства“ за деветте месеца с най-много деца средномесечно, отглеждани в „приемна грижа“ с доставчик община, са областите Варна  (112, в т.ч. 16 деца с увреждания – в 10 общини), Плевен (98, в т.ч. 9 деца с увреждания - в 7 общини), Хасково (97, в т.ч. 10 деца с увреждания – в 5 общини), Монтана (95, в  т.ч. 7 деца с увреждания -  в 9 общини) и Велико Търново (95, в  т.ч. 17 деца с увреждания -  в 8 общини).  С най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са областите Ямбол (12, в т.ч. 1 деца с увреждания  – в 4 общини), Силистра (14, в т.ч. 7 деца с увреждания  – в 3 общини), София област (16, в т.ч. 2 деца с увреждания -  в 3 общини), Кърджали (18, в т.ч. 1 дете с увреждане – в 4 общини).

През месец септември съответните комисии по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 4 нови приемни семейства, а заличените приемни семейства с местоживеене в общините партньори са 11. Към края на септември 2023 г. общо 1 279 са приемните семейства с местоживеене в 155 общини партньори, в които са настанени 1 467 деца. Приемните семейства, в които няма настанени деца, са 405 (в т.ч. 4-те доброволни).

Общо 155 са общините партньори в инициативата "Приеми ме 2015", а децата в цялата страна, отглеждани в приемни семейства, са 1 467 според ежемесечния анализ на екипа.