Каква е причината за необичайнте температури в България?

Животът

22-10-2023, 09:20

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Какво представлява Северноатлантическа осцилация?

Причината за необичайните температури в България, а и в Европа и американския североизток, е по-скоро друг климатичен феномен - Северната атлантическа осцилация (North Atlantic Oscillation - NAO). Тя се развива в Северен Атлантически океан за сметка на колебанията в разликата между ниското атмосферно налягане над океанската повърхност в района на Исландия и високото - над Азорските острови. Тази осцилация (колебание) в разликата на наляганията контролира силата и посоката на западните ветрове и пътя на бурите през Северния Атлантически океан. Като за разлика от Ел Ниньо, NAO е в голяма степен атмосферен режим.

Северноатлантическата осцилация има две фази: положителна, която предизвиква засушаване в Южна Европа и Северна Африка и влажно време в Северна Европа с отрицатела фаза, при която е обратното - валежи в  Южна Европа и Северна Африка и суша в Северна Европа. 

Индексът NAO характеризира големите промени настъпващи в атмосферата, което от своя страна води до съществено въздействие върху времето и климата на Европа. При положителни стойности на NAO зоналния пренос е добре изразен и значително по-устойчив. Формиралите се Северноатлантически циклони са мощни, дълбоки и се движат по по-северни пътища. Това определя по принцип по-топла зима в Европа и особено в Северна Европа. В Южна Европа е по-хладно и сухо. Когато индексът NAO е отрицателен западния пренос е по-слаб, Северноатлантически циклони са по-слабо изразени, движат се към Югоизточна Европа и носят топлина и влага. Зимата в Западна Европа е по-суха и по-студена, а в Южна Европа и на Балканите зимата е по-влажна и мека.

Статистически е доказано, че прогнозната връзка между индексът NAO и характерът на зимите на Европейския континент е със сбъдваемост 70%, което само по себе си е много добър показател. Индексът на Южната осцилация (Southem Oscillation Indeks SOI) изразява колебанията в атмосферното налягане в Югозападния Тихи океан между Даруин (Австралия) и Таити. Тъй като проява на топли или студени повърхностни океански води (Ел Ниньо, Ла Ниня) в екваториалната, източна част на Тихия океан е тясно свързано в Южната осцилация, то те могат да се обединят в един нов индекс ENSO. Така ENSO топла фаза представлява Ел Ниньо, а ENSO студена фаза – Ла Ниня.

Проявата на Ел Ниньо или Ла Ниня влияят на времето и климата не само на прилежащите територии, но и чрез промяната в ОАЦ и на значително по-отдалечени територии.