ЦИК: Валидни са и бюлетините с отпечатък от вот върху други такива

Новините

29-10-2023, 14:12

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

За валидни ще се броят и изборните книжа с размазани печати.

ЦИК взе решение при отчитането да се смятат за валидни онези бюлетини, върху които има отпечатък от нанасяне на вота върху другия вид бюлетина, когато е била поставена върху първата. 

За валидни ще се броят и бюлетините с размазано от печатите, които поставят секционните избирателни комисии.

Решението беше взето след постъпили сигнали на граждани:

"Нека избирателите да гласуват върху всяка бюлетина поотделно, но понеже има и сигнали, че поставяйки печатите отзад от секционните избирателни комисии и слагайки бюлетините една върху друга, е възможно да остават следи върху бюлетините и от мастилото на печатите, както и от черните ленти, които гарантират тайната на вота, когато е изразен. Централната избирателна комисия взе решение и изпрати указания към общинските избирателни комисии, които трябва да ги сведат до знанието на секционните избирателни комисии, че такива бюлетини, върху които се откриват следи от черната лента отзад или отпечатък, следва да бъдат отчитани като действителен глас", призова говорителят Росица Матева.

Ето кои бюлетини ще се смятат за недействителни:

Ако избирателят покаже своя вот, заснеме вота си или представи хартиена бюлетина с несъответстващ номер на номера в кочана, тази бюлетина не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора хартиена бюлетина и не се допуска да гласува.

При заснет вот и показан вот СИК незабавно обявява хартиената бюлетина за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Хартиената бюлетина се унищожава с надпис „Недействителна по чл. 227 ИК“ (заснет вот) или „Недействителна по чл. 228 ИК“ (показан вот).

При несъответствие на номера на хартиената бюлетина с номер в кочана тази бюлетина се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.