Ученици от СУЕО „Ал. С. Пушкин“ се срещнаха с председателя на Административен съд – Варна

Животът

07-11-2023, 19:24

Снимка:

Апелативен съд - Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Учениците активно участваха в срещата, като живо се интересуваха от правата си да получават информация.

За регламентираната възможност в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да се запознаем с работата на държавната и местна администрация, говори днес председателят на Административен съд – Варна пред учениците от 12 “в“ клас на СУЕО „Ал. С. Пушкин“. Като беседа – диалог премина срещата с младите хора, в която съдия Янакиева ги запозна накратко със създаването на административните съдилища в страната, с видовете съдилища и тяхната подсъдност; с това, какво е обществена информация и реда за достъп до нея, както и видовете административни органи, до дейността на които имат право като граждани да искат и да получават информация. Учениците активно участваха в срещата, като живо се интересуваха от правата си да получават информация от административните органи в държавата както по наболели за тях ежедневни въпроси, така и по големи държавни проекти като напр. автомагистрала Хемус и нейното строителство.

Срещата на съдия Елена Янакиева с младите хора бе в рамките на Образователната програма на ВСС и Министерство на образованието „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Административен съд – Варна е партньор вече 7 поредни години по Образователната програмата с Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“, като през настоящата 2023/2024 учебна година разширява своята работа по програмата, като включва и учениците от единадесети и дванадесети клас, с преподавател г-жа Димана Петрова, от СУЕО „Ал. С. Пушкин“.