Съдът отхвърли искането за спиране на предварителното изпълнение на решението на ОИК – Бяла за избирането на общински съветници

Новините

08-11-2023, 12:04

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

Административен съд – Варна остави без уважение искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение №71/30.10.2023 г. на ОИК – Бяла, за избиране на общински съветници.

В мотивите си съдът прави извод, че в конкретния казус жалбоподателят не е доказал, че предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия ще му причини значителна или трудно поправима вреда, което квалифицира молбата му като неоснователна и налага отхвърлянето й. Съдът посочва, че доколкото нито специалния Изборен кодекс, нито общия АПК съдържат изрична забрана, оспорващият би могъл да поиска отново спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решението – при възникване на нови релевантни обстоятелства или опасност от настъпване на значителни или трудно поправими вреди за него.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

Предстои произнасяне на съда по същество на жалбата.