Съдът насрочи заседание по делото за избора на кмет на район „Аспарухово“

Новините

08-11-2023, 12:28

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Делото ще се разгледа на 13 ноември 2023 г. от 10,00 ч.

Оставя без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на Решение №259/30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) Варна, с което Ивайло М. е обявен за избран на първи тур за кмет на район „Аспарухово“.

В мотивите си съдът прави извод, че в конкретния случай от представените по делото доказателства не може да се направи обоснован извод, че предварителното изпълнение на решението на ОИК би довело до причиняване на особено съществени неблагоприятни последици за жалбоподателя. Не са представени доказателства за наличието на причини, които налагат спиране на изпълнението на решението на ОИК.

Насрочва делото за разглеждане на 13 ноември 2023 г. от 10,00 ч.

Определението на съда в частта, с която искането за спиране на предварителното изпълнение е оставено без уважение, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд.