Удостояват Джордж Кремлис със званието Доктор Хонорис Кауза на ВСУ “Черноризец Храбър”

Животът

10-11-2023, 14:39

Снимка:

ВСУ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Званието му се присъжда за ангажираността, личната подкрепа и участието на Джордж Кремлис в развитието на нов образователен проект – магистърската програма „Кръгова икономика“.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще удостои Джордж Кремлис – почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, с почетното звание Доктор Хонорис Кауза на ВСУ “Черноризец Храбър”. Тържествената церемония ще се проведе на 14 ноември 2023 г. от 14:00 часа в „Аула Максима“ на университета.

Варненският свободен университет присъжда званието с решение на Академичния съвет, за ангажираността, личната подкрепа и участието на Джордж Кремлис в развитието на нов образователен проект – магистърската програма „Кръгова икономика“, както и за значителния му принос за създаване на среда, стимулираща ценностите на устойчивото развитие и прилагането на модела на кръговата икономика.

Магистърската програма „Кръгова икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ е първата по рода си в Европейския съюз. Тя се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. В нея приключиха обучението си два випуска студенти, които разработиха и представиха реални проекти за реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика.  В разгара си е кампанията за прием на третия випуск студенти в магистърската програма “Кръгова икономика”.

Отношението към околната среда е водещ приоритет и отговорност на ВСУ “Черноризец Храбър”. Университетът променя едновременно средата и отношението, като отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии. Варненският свободен университет е лидер в образованието по кръгова икономика. В академичния профил се реализира пълен цикъл образователни продукти по проблематиката – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“. Темите, свързани с промените в климата и зеления преход, са застъпени в бакалавърските и магистърските програми по “Икономика”, “Публична администрация и мениджмънт”, “Бизнес администрация и мениджмънт”, “Архитектура” и др.

Варненският свободен университет стана и първото висше училище в България, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда.

Джордж Кремлис е председател на гръцката инициатива на ниво Обединени нации за защита на културното и природно наследство от въздействието на изменението на климата. Той е член на Борда на Европейската организация за публично право и председателства нейния Институт за климата и кръговата икономика. Член е на екологичния и социален консултативен съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие и в момента е председател на Бюрото на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспо.

Джордж Кремлис е почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Той е председател на комисията по кръгова икономика на AmCham и е съветник на комисията по околна среда на гръцкия парламент. Доскоро е специален съветник на гръцкия министър-председател по въпросите на енергетиката, климата, околната среда и кръговата икономика.

Гост-преподавател е в редица университети в Гърция и в чужбина, особено в следдипломно обучение. Автор е на голям брой публикации на английски, френски и гръцки език, включително книги и статии, относно политиката и правото на ЕС, по-специално институционално право, бизнес право, конкурентно право, международно частно право, екологично право и сравнително право.