Внедриха авангардна цифрова инфраструктура за операциите в морските пристанища у нас

Парите

15-11-2023, 12:01

Снимка:

ДППИ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Това е поредна голяма крачка към реализиране на концепцията за интелигентни портове.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ внедри авангардна цифрова инфраструктура за пристанищните операции в морските пристанища на Република България. В присъствието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и при засилен интерес на представители на всички браншови организации се проведе заключителното събитие на проект „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port community system – PCS)". Проектът беше представен в Конгресен център – Бургас.

Това е поредна голяма крачка към реализиране на концепцията за интелигентни пристанища, която прави Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). Изпълнението на проекта доведе до предоставяне на цифрова система за подпомагане на всички терминални оператори при обратотка на товарите в морските пристанища. Изградена е стандартизирана универсална платформа за интеграция на налични национални и регионални системи в единна платформа за обмен на данни, с което се модернизират процесите при внос и износ на товари в Република България. Това стана ясно от думите на генералния директор на ДППИ Дирк Пергот по време на заключителното събитие по проекта.

„Вече имаме пълна дигитализация на обработката на документите в морските ни пристанища и предстои хартията напълно да отпадне“, това каза по време на събитието в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков.

„В морския бизнес дигитализацията навлиза все по-широко във всеки един процес. Тя пести време, без да пренебрегва основния фактор – човешкия, а напротив – дава му големи възможности.“, отбеляза заместник-министърът на транспорта Анна Натова.

Основната цел на системата е да оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси, чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. BulPCS предоставя голямо разнообразие от услуги, като например лесен, бърз и ефективен обмен на информация, електронна обработка на митнически декларации и еднократно подаване на цялата информация относно пристигане, обработка на товари и отплаване на кораби.

Проект № BG16M1OP001-4.002-0001 „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“ е финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.