44-ма чужденци са работили без разрешително по морските ни курорти това лято.

Туризъм

22-11-2023, 15:55

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Над 8000 нарушения са констатирали от Инспекцията по труда в активния сезон по Черноморието

44-ма чужденци, полагали труд без разрешение в морските ни курорти, са регистрирали контролните органи на Инспекцията по труда в активния летен сезон. Те са работили в сезонни обекти у нас, съобщиха за Varmautre.bg от институцията.  

Акцент в традиционните проверки е превенцията на недекларирания труд и контролът по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда. При контролната дейност се следи и за законосъобразното наемане на непълнолетни лица, както и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, уточняват от ГИТ.

8 246 са нарушенията, констатирани по време на проверките. Издадени са 435 акта за установяване на административно нарушение.

36-има са непълнолетните, работили без разрешение от Инспекцията по труда през летния сезон в морските ни курорти. 4 578 са нарушенията, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. Тези по заплащането на труда са 894. 

1000 са случаите на неспазване на работното време, установени от контролните органи. Случаите за работа без трудов договор са 158. 

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работещите, че когато се съгласяват да полагат труд без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, те губят трудови и осигурителни права. В тези случаи или изобщо не трупат осигурителен стаж (при липса на трудов договор), или той е по-малко от фактически изработения. Това ги лишава от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство и в по-дългосрочен план от пенсия. Осигуряването върху по-ниски възнаграждения, от друга страна, намалява размера на обезщетенията.

Фиктивните клаузи в трудовите договори ограничават и възможностите на контролните органи за защита на правата на работещите, тъй като те са възпрепятствани да съберат безспорни доказателства за реално положения труд и действителния размер на възнаграждението.