НСИ: 1 980 лева е средната брутна месечна заплата във Варненско за септември

Парите

23-11-2023, 12:31

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.2 хил., или с 1.5% повече в сравнение с второто тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2023 г. намаляват с 5.7 хил., или с 3.7% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 149.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 26.5%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.6% и „Строителство“ - с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 2.9% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.1 и 12.7%.

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.2 хил., или с 1.5% повече в сравнение с края на септември 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.6 хил. и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 1.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 16.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 15.2% и „Операции с недвижими имоти“ - с 8.9%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2023 г. спрямо края на септември 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 1.2 хил., което в проценти е с 9.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2023 г. е 1 796 лв., за август - 1 808 лв. и за септември - 1 980 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. - 1 861 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 722 лв. и София - 1 864 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование“ - с 22.2%, „Държавно управление“ - с 18.3% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.2%.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 18.4% спрямо третото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2023 г. са:

 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 702 лева;

 „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 108 лева;

 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 566 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

 „Други дейности“ - 1 175 лева;

 „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 296 лева;

 „Строителство“ - 1 494 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 21.2%, а в частния сектор - със 17.3%.