Областният управител на Варна с указания за действия при влошени метеорологични условия

Животът

25-11-2023, 12:41

Снимка:

Областна администрация Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

С тях се предвиждат превантивни мерки за нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на населението в област Варна при усложнена зимна обстановка.

След състоялото се разширено заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и анализа на докладите за подготовката на 12-те общини, както и на  институции, ведомства и организации, компетентни за действия при извънредни и кризисни ситуации, и готовността на всички за предстоящия зимен сезон, областният управител на Варна професор Андрияна Андреева, издаде заповед за предстоящи действия.

С нея се указва предприемането на превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на населението в област Варна при усложнена зимна обстановка.

Предвижда се актуализирането на съставите на щабовете за изпълнение на общинските планове за защита при бедствия, както и списъка на длъжностните лица, имащи отношение към действията при усложнена зимна обстановка.

Да се проверят отново техническите възможности на фирмите и едноличните търговци за изпълнение на договорените задължения и осигуряване на по-качествено поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия.

Да се провери готовността на техниката за извличане на закъсали товарни автомобили, предвидени по договори с изпълнители за зимно поддържане на пътищата.

РЗИ – Варна, и ЦСМП съвместно да подготвят план за медицинско осигуряване на населението при усложнена зимна обстановка, който да включва, осигуряване на лични лекари, организация за обслужване на болните на хемодиализа, на родилки и тежко болни.

Същите институции да имат готовност за временно настаняване в болнични заведения в случаи на бедствени ситуации. На родилките с термини и на болните на хемодиализа от всички общини да бъдат изготвени списъци, за да им се гарантира навременна здравна помощ.

Електропреносните, електроразпределителните и топлофикационни дружества, ВиК, както и фирмите за доставка и разпределение на природен газ да подготвят основните си производствени мощности и осигурят суровини, материали и резервни части за непрекъсната безаварийна работа при зимни условия.

Всички дружества, които имат аварийни екипи, да проверят отново готовността им за отстраняване на възникнали аварии.

ВиК – Варна, да извърши проверка на състоянието и годността за работа на  пожарните хидранти на територията на цялата област и при необходимост да бъдат възстановени и приведени в изправност.

Координацията и взаимодействието между МВР, ДА “Безопасност на движението по пътищата“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за ограничаване и спиране при необходимост на автомобилния трафик в отделни участъци на пътната инфраструктура, включително и общинската пътна мрежа, при усложняване на зимната обстановка да се осъществява чрез „Националния координационен център за безопасно движение по пътищата“ към ГД „Национална полиция“.

В началото на новата седмица областният управител свиква работна среща между ръководителите на ОПУ – Варна и началника на „Пътища и мостове„ ЕООД- Варна, за да се актуализират възможностите за съвместни действия и да се подобри координацията между двете ведомства, както и с 12-те общини от областта за по-навременна реакция и осигуряване на достатъчно техника за работа по пътищата при усложнена зимна обстановка.