Ще отнемат българско гражданство при "умишлено уронване на престижа на България"

Крими

26-11-2023, 09:10

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Сред причините за прекратяването ѝ ще са реч и действия на омраза, агресия към български граждани, български общности в чужбина.

Държавата ще отнема българско гражданство при "умишлено уронване на престижа на България, на институциите и националните интереси". Това предвиждат част от промените Закона за българското гражданство. Владеенето на българския език става задължително за получаване на гражданство, е друго от предложенията, публикувани за обществено обсъждане.

Придобиването на гражданство по натурализация изисква и задължения за спазване на българските закони, уважение към България и националните ѝ символи и институции, пише в мотивите. И затова, при уронване престижа на държавата процедурата по натурализация ще бъде прекратявана.

Сред причините за прекратяването ѝ ще са реч и действия на омраза, агресия към български граждани, български общности в чужбина.

Владеенето на българския език също ще е условие за получаване на гражданство.

В мотивите се припомня, че в България официалният език е българският, липсата на познание на езика би затруднило интеграцията им. Знанието на езика няма да е задължително при осиновяване от страна на български гражданин.

Друга от промените е свързана с наказателната отговорност. Лицата, срещу които има образувано наказателно производство, непогасени финансови задължения към българската държава или към българско физическо или юридическо лице, няма да могат да се отказват от придобитото гражданство. За да не бягат от наказателна отговорност.

Промените предвиждат удостоверенията за българско гражданство да се връчват на тържествена церемония.

Срокът за общественото обсъждане е до началото на декември.