Съдът потвърди: 3000 глоба за Портних, заради боклука от лятото на 2022-ра

Крими

27-11-2023, 10:21

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Бившият кмет не е спазил задълженията си, смята тричленен състав на Варненския административен съд.

Глоба в размер на 3000 лв, както и юридическо възнаграждение от 80 лв. в полза на Регионалната дирекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Варна трябва да плати бившият варненски кмет Иван Портних след като е осъден окончателно за преливащите кофи с боклук през лятото на 2022 г.

Решението за това в на тричленен състав на Варненския административен съд от дата 13 ноември, с което Радио Варна разполага. То е във връзка с наложена на Портних глоба с наказателно постановление от 16 ноември миналата година на директора на РИОСВ – Варна на основание Закона за управление на отпадъците.

Според мотивите на административните магистрати, Иван Портних не е спазил задълженията си, които са му вменени по закон, да предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в община Варна, както и да организира тяхното почистване. 

Съдът е приел, че "По повод излъчен репортаж по националната телевизия за проблеми със сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в град Варна на 08.08.2022 г. е била извършена проверка от служители на РИОСВ – Варна – св. Ки св. Я , в райони „Одесос“ и „Приморски“ за времето от 07:00 до 15:30 часа.

В хода на проверка установили следното: В район „Одесос": на ул. „" срещу № 11; ул. „" срещу ул. „" №  – отпадъците са в насипен вид и в полиетиленови торби. В район „Приморски": м-ст „Кабакум", на ул. „", до бившия ресторант „"; кв. „Виница", обръщача на автобусите; кв. „Виница", ул. „Цар Борис III", преди табелата за край на кв. „Виница" до последната автобусна спирка на излизане от квартала в посока гр. Варна, в дясно; к.к. „Златни Пясъци", до турския ресторант; к.к. „Златни Пясъци", до хотел „"; к.к. „Златни Пясъци", до хотел „" – отпадъците са в насипно състояние или в полиетиленови торби. Резултатите от проверката били обективирани в констативен протокол № 016266/08.08.2022 година".

На 01.09.2022 г. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение срещу Иван Портних в отсъствие на нарушителя. При предявяване на административния акт не били посочени възражения, но в законоустановения срок са постъпили писмени такива. На 16.11.2022г. е било издадено наказателното постановление, пише още в решението на варненския съд.

И още:

"Кметът на общината има правно задължение да предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и да организира почистването им.

Съществуването на замърсявания в споменатите райони на град Варна , точно и ясно посочени по вид, брой, местонахождение свидетелстват за неефективността на посочените от кмета мерки по представените от него писмени доказателства. В тази връзка писмените доказателства на нарушителя не опровергават достоверността на административнонаказателното обвинение. 

Съществуващото замърсяване със смесени битови отпадъци извън разрешените места за тяхното изхвърляне е станало не само защото не са предприети активни действия по предотвратяване на такива замърсявания , не само заради неефективността на взетите мерки в тази насока, но също така и поради отсъствие на създадена организация за тяхното почистване. Заради бездействието на кмета на общината по изпълнение на задължението по чл. 19 , ал.3, т. 15 от ЗУО недоволните граждани в двата района са сезирали националната телевизия , от което е последвала и проверката на РИОСВ-Варна", е написано в решението на административния съд. 

Според наказателното постановление, издадено преди година, което Портних е обжалвал, глобата е била 5000 лв. В жалбата си до съда той е поискал да бъде уточнено кой и кога е направил снимките на купищата смет във Варна, приложени към жалбата до районната екоинспекция, което съдът обаче е отчел за маловажно преди факта, че боклук има. 

Съгласно решение на местния Общински съвет и наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна, кметът е този, който е отговорен за програмата за управление на отпадъците във Варна, припомня съдът. Според съдебното решение той не е представил никакви доказателства за сключен договор с фирма по сметопочистване и сметоизвозване за районите "Одесос " и "Приморски" на Варна, за да се установи какви са неговите правомощия при бездействие на изпълнителя по договора. Липсват още и писмени доказателства за наложени глоби , неустойки или други финансови санкции на сметопочистващите фирми. Не е било съобразен и факта, че през лятото живеещите във Варна значително се увеличават заради големия брой туристи, особено в курортен комплекс "Златни пясъци". Не е съобразено и бързото разлагане на отпадъците в летните горещини. 

Определеното наказание е съобразено и със споменатия риск от зарази и замърсяване на въздуха, които са следствие от тези замърсявания през горещите летни месеци на 2022г. Следва да се отчете и ефектът от тези замърсявания върху гражданите на Варна – лошо мнение за създадената организация по изпълнение на услугите по сметопочистване и сметоизвозване , за които ежегодно всеки един от тях заплаща такса за битови отпадъци. Не на последно място следва да се съобрази и лошото впечатление , което оставят тези замърсявяния в туристите , решили да почиват в града и в курортния комплекс „ Златни пясъци“ през лятото на 2022г., което рефлектира и върху тяхното желание отново да посетят града и курортния комплекс, пише в определението за налагането на глоба на Портних.