Съдът отмени решение на ОИК – Варна за избор на общински съветник от ПП ДПС

Новините

27-11-2023, 10:49

Снимка:

Административен съд – Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

В резултат от прегледа в съдебно заседание на трите протокола, посочени в жалбата, се установи, че Рюан Р. има с 11 преференции повече от Айше К.

Административен съд – Варна отменя по жалба на Рюян  Р. Решение №260/30.10.2023 г. на ОИК – Варна, с което са обявени резултати от избор за общински съветници в Община Варна, в точката, в която е обявено разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати и подрежда кандидати, само в частта на подреждането на кандидатите от ПП „Движение за права и свободи“ Айше К. и Рюян Р. и връща книжата на ОИК – Варна за обявяване на действителните резултати в тази част.

В мотивите си съдът уточнява, че няма задължение да осъществи цялостна ревизия на законосъобразността на проведените избори, а е длъжен да извърши проверка само на посочените в жалбата обстоятелства за допуснати нарушения на изборния процес и с оглед на тази проверка да прецени, нарушен ли е вотът на избирателите и налице ли са основания за обявяване на резултата от избора за недействителен. Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), поради допуснати нарушения при отчитане на резултатите от три СИК. Съдът сочи, че от събраните по делото доказателства, безспорно се установиха сочените от Рюян Р. нарушения.

В резултат от прегледа в съдебно заседание на трите протокола, посочени в жалбата, се установи, че  Рюан Р. има с 11 преференции повече от Айше К., а отразените данни в оспореното решение не кореспондират с резултатите, отразени в протоколите на две от Секционните избирателни комисии (СИК), а в протокола на третата СИК за жалбоподателя е отразена с една преференция по-малко. Съдът указва, че неправилно е преценено, че двамата кандидати Рюян Р. и Айше  К. имат еднакъв брой гласове - по 553 бр. В мотивите си съдът сочи, че от събраните по делото доказателства се установи, че Рюан Р  има с 11 гласа повече от Айше К., като за нея са отчетени с шест гласа повече, каквито не се установиха при преброяване на бюлетините в съдебно заседание. Съдът прави извод, че  неправилно е теглен жребий за определяне на ред на кандидатите в листата за общински съветници, тъй като двамата кандидати нямат еднакъв брой гласове.

В резултат, в решението си съдът сочи, че съгласно законовите разпоредби, когато съдът установи резултат, различен от отразения в протокола на ОИК - поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането, отменя решението и връща книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

С пълния текст на Решението можете да се запознаете тук.