Съдът потвърди избора на районен кмет на Аспарухово

Новините

28-11-2023, 17:36

Снимка:

Фейсбук/Ивайло Маринов

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

От всички проверени протоколи в изброените СИК, в нито един от тях не е поставен под съмнение изборният резултат.

Административен съд – Варна потвърждава Решение №259/30.10.2023 г. на ОИК - Варна, с което Ивайло М. е обявен за избран на първи тур за кмет на район „Аспарухово“ при Община Варна.

В мотивите си съдът посочва, че повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. От всички проверени протоколи в изброените СИК, в нито един от тях не е поставен под съмнение изборният резултат и нито един член на секционна избирателна комисия не е подписал секционен протокол с възражение или особено мнение. Съдът не счита, че е оправдано извършване на проверка на съответствието на обявените за недействителни бюлетини с изискванията на Избирателния закон и методическите указания на ЦИК, доколкото не са регистрирани възражения, жалби и подписване с особени мнения от страна на членовете на комисиите в протоколите на СИК. В тази връзка съдът съобрази и неуспешното оспорване от страна на жалбоподателите на истинността на секционните протоколи.

В мотивите си съдът намира за неоснователни възраженията на жалбоподателите, свързани с „нарушения“, които се виждат при преглеждане на видеозаписите, изготвени от СИК, при преброяване на бюлетините. Всички възражения на жалбоподателите, подробно изложени в писмените бележки, са свързани с „нередности“ при преброяването, които обаче не биха могли да се отразят на крайния резултат от избора. Съдът приема, че както и да е извършено преброяването, след като нито един от членовете на СИК, които са представители на различни политически партии и движения, не е вписал в протокола на Избирателната секция своите възражения, то резултатите, отразени в този протокол, следва да бъдат приети. В мотивите си съдът допълва, че не всички нарушения на изборния процес обуславят недействителността му, а само тези, които са особено съществени и пряко засягат волята на избирателя, от където именно следва да се изхожда при извършване на преценката за законосъобразността на избора. Съдът намира, че в конкретния случай, не е извършено пълно доказване на твърдените в жалбата доводи. В нито един от всички проверени протоколи на СИК, не е поставен под съмнение изборния резултат и нито един член на секционна комисия не е подписал протокол с възражение или особено мнение. Протоколите на СИК представляват официални удостоверителни документи и се ползват от регламентирана в разпоредба на  ГПК материална доказателствена сила. Ето защо съдът посочва, че в тежест на оспорващата страна е да проведе пълно и главно доказване на твърдението си, че има протоколи с невярно съдържание. Опита на жалбоподателите в тази насока остана неуспешен, предвид изготвената по делото експертиза, която доказа истинността на оспорените протоколи. Т.е. в случая материалната доказателствена сила на тези протоколи, като официални удостоверителни документи не е оборена.  Оспореното решение на ОИК е основано на резултатите от избора, такива, каквито са установени от съответните секционни избирателни комисии и в протокола на ОИК от 30.10.2023 г., който е без зачерквания, задрасквания, забележки, възражения или особени мнения и е съобразено с правилата за определяне на изборния резултат, регламентирани в  Изборния кодекс.

В мотивите си съдът посочва, че при анализ на изборните резултати, отчетени за избора на кмет на район Аспарухово, се установява, че кандидата Ивайло М.,  би бил, дори и да се приемат възраженията на жалбоподателя за броя на недействителните бюлетини, обявен за избран за кмет на район „Аспарухово“ още на първи тур, тъй като е получил повече от половината действителни гласове в хипотетично приетия им общ брой от 7 636 или повече от 3 819 действителни гласа. Видно от протоколите за Ивайло М., реално са отчетени 3 820 действителни гласа - т.е. дори и жалбоподателите да бяха доказали успешно твърдението си, че недействителните гласове от изброените от тях секции са действителни такива, то Ивайло М. пак би бил обявен за избран за кмет на района на първи тур с отчетените за него 3 820 гласа.

Съдът Прави извод, че при произвеждане на избора за кмет на район „Аспарухово“ при Община Варна, не са допуснати нарушения в изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. Оспореното решение е издадено от компетентен орган – ОИК – Варна, при спазване на административно – процесуалните правила, регламентирани в ИК, в съответствие с материалния закон и неговата цел, поради което следва да бъде потвърдено.        

Настоящото решение може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в срок до 7 (седем) дни.

Пълния текст на решението можете да прочетете ТУК.