219 000 са заетите лица в област Варна през третото тримесечие на 2023 г.

Животът

30-11-2023, 14:30

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив.

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 219.0 хил., от които 119.4 хил. са мъже, а 99.6 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 0.7%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 59.9% (при 53.9% за страната), съответно 68.8% за мъжете и 51.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.5 процентни пункта, като и при жените, и при мъжете има увеличение съответно с 1.0 и 0.2 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 212.1 хил., като 114.9 хил. от тях са мъже, а 97.2 хил. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.4 хил., или с 0.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 77.6%, съответно 83.9% за мъжете и 71.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, като при мъжете коефициентът намалява с 0.7 процентни пункта, а при жените се увеличава с 1.2 процентни пункта.