Въпросът с новата сграда на Варненската математическа гимназия спешно излиза на дневен ред

Животът

30-11-2023, 15:48

Снимка:

Областна администрация Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Остават по-малко от 4 месеца преди изтичането на договора, с който държавата прехвърли на община Варна терена, на който да бъде построена новата сграда на учебното заведение.

Спешна среща с областния управител на област Варна поиска Елеонора Павлова - директор на МГ „Д-р Петър Берон“, за да върне внимание както на държавата, така и на местната власт към темата за изграждането на нова сграда за едно от най-елитните училища в България - Варненската математическа гимназия.

Поводът за срещата е обстоятелството, че остават по-малко от 4 месеца до изтичане срока на Договор № 4193 от 25 март 2019 година, с който Областна администрация – Варна предоставя на общината безвъзмездно в собственост поземлен имот с площ 14 164 кв.м. за изграждане на общинска сграда за осъществяване на образователни дейности от Математическата гимназия. Съгласно т.8 от цитирания договор, при нереализиране на предвидените мероприятия в срок от 5 години от придобиването на имота, Община Варна е длъжна да прехвърли собствеността му обратно на държавата.

Притесненията на ръководството на МГ са напълно основателни с оглед на това, че през оставащите по-малко от 4 месеца до изтичане на договора не е възможно да се изпълнят всички клаузи на договора. 

Професор Андрияна Андреева ще поиска незабавно от кмета на Община Варна и от председателя на ОС – Варна официална информация за всички предприети до настоящия момент действия, свързани с договора за изграждане на нова общинска сграда за МГ. Това се прави с оглед на възможността 5 годишният срок за инвестиционните намерения на Община Варна да бъде удължен или премахнат с решение на Министерски съвет. Това обаче е процедура, която следва да бъде инициирана от мотивирано искане на Общински съвет – Варна и от Кмета на общината.

Все пак темата за изграждането на нова самостоятелна сграда на МГ „Д-р П. Берон“ е в публичното пространство от години. Многобройни са обещанията свързани с нова самостоятелна сграда на МГ, които политици, министри и общественици декларираха както пред учителите и възпитаниците на гимназията, така и в публичното пространство.

За каузата – нова сграда на МГ се включиха изключително активно и Фондация МГ“Д-р Петър Берон” . Това са бивши възпитаници на гимназията, които подпомагат финансово развитието и благоденствието на своето училище, осигуряват възможности на учениците да участват в международни състезания, да учат във високотехнологична среда и да се развиват в избраните от тях направления. Именно те осигуриха набирането на средства за създаването на Идеен проект за изграждането на новия математически кампус. През лятото на тази година варненската общественост получи възможност чрез медиите да се запознае с Идейния проект на това училище от 21 век, разработен от австрийска архитектурна фирма. Видяхме проектни решения на съвременна, високотехнологична среда с модерна визия. Учебно заведение, което отговаря на всички съвременни изисквания за броя, размера и разположението на класните стаи, многофункционалните кабинети и общите пространства.

Едва след това събитие Община Варна предприе конкретни действия по Процедура за възлагане на техническото проектиране на нова сграда на МГ и според публикации в медиите, осигури за нея близо 800 000 лева. В края на септември тази процедура приключи. Срокът за проектиране на идеен проект е до 45 календарни дни, а на техническия проект до 60 календарни дни. Известен е и изпълнителят - австрийското архитектурно студио Riegler Riewe.от Грац, Австрия.

Без всякакво съмнение, дори и след успешно приключване на тази процедура, срокът на Договор № 4193 ще изтече след по-малко от 4 месеца.

Именно затова професор Андрияна Андреева, която утвърждава в своята работа модела на работещо партньорство между държавата и общините, ще очаква навременен отговор от местната власт, за да се предприемат всички необходими действия пред Министерски съвет.

Преподавателите и възпитаниците на Варненската математическа гимназия, които разнасят славата на Варна и България навсякъде по света, заслужават своето самостоятелно, модерно, високотехнологично училище.