Повече от половината от населението на област Варна със собствен дом

Парите

05-12-2023, 16:28

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 70.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 22.4%.

Повече от половината от населението на област Варна обитава собствени жилища. Осигурени с дом са от 1 000 души  658, като в градовете  643, а в селата - 740.  По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 70.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 22.4%, а едностайните са 6.7%. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро - Североизток.

Към 31 декември 2022 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 105.3 хил. жилищни сгради или с 3.8% повече в сравнение с 2021 година. В градовете се намират 55.8% от всички жилищни сгради, а в селата - 44.2%. Жилищните сгради в областта представляват 5.1% от общия жилищен фонд в страната. Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 92.6 хил. или 87.9% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3%, панелните - 1.3%, а сградите с друга конструкция - 7.8%. 

 Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 - 1960 г. - 16.6%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2021 г. - 0.5%. Към 31 декември 2022 г. броят на жилищата в област Варна е 283.6 хиляди. В градовете се намират 233.3 хил. жилища или 82.3% от общия брой.