Община Варна ще е домакин на информационен ден по Процедурата за внедряване на иновации в предприятията

Мисия Варна

08-12-2023, 14:15

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

По информация на организаторите, общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева.

Информационен ден по процедурата „Внедряване на иновациите в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. ще се проведе на 15 декември, петък, от 10.00 часа до 12.00 часа (регистрацията е 09.30 - 10.00 ч.) в зала „Варна“ на Община Варна.

Организатор на събитието е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа. Основната цел на програмата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

По информация на организаторите, общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: микро и малките предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 500 000 лева, а средните и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лева.

Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 31.01.2024 г.

Със зададените до момента въпроси по процедурата и отговорите по тях заинтересованите лица могат да се запознаят на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/f79c5768-5d00-49a7-994e-20e2215f9ae4

Община Варна е домакин на събитието, което ще се проведе в зала „Варна“ от 10.00 часа. Поканени са представители на малкия и средния бизнес, които проявяват интерес към възможностите за европейско финансиране.