Къде във Варна трафикът на коли причинява най-голям шум

Мисия Варна

12-12-2023, 12:02

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Интензивният автомобилен трафик по главните улични артерии в града е с най-голям дял от шумовото замърсяване във Варна.

Най-високи средни нива на шума са регистрирани в измервателните пунктове на бул.“Вл. Варненчик” № 128 между сп. Патриарх Евтимий и сп. Автогара, бул. “Христо Ботев” до магазин за риболовни принадлежности/, бул. “Цар Освободител” – ж.к. Младост бл. 130, ул. “Д-р Пискюлиев” № 30 – м/у ул. “Парижка комуна и ул. “Г. Бенковски”, ул.”Ген.Колев” - до дом за деца „Другарче”, бул. “Осми приморски полк” № 67 до пицария “Морско конче, бул. “В. Левски” – ж.к. Чайка бл.32.

Това показват данни от проведения мониторинг на шума за периода 2017 – 2021 година и включени в актуализираната Стратегическа карта за шум и околната среда в агломерация Варна. Документът е предложен от кмета Благомир Коцев за разглеждане и приемане от Общински съвет, научи Moreto.net.

В някои от пунктовете са отчетени стойности над допустимата дневна гранична стойност от 60 децибела. На места нивата на шум надвишават 70 децибела.

Стратегическата карта за шума представлява план – карта на агломерацията, на основните пътища, на основните железопътни линии и на основните летища, върху които се нанасят шумовите нива от транспорта, от промишлени дейности и от други източници на шум. С актуализацията на картата се цели, чрез измерване, изчисление и картографиране на шумовите нива да се определи степента на шумово натоварване в околната среда. Актуализацията на картата отразява действителното състояние на акустичната среда на територията на агломерация Варна.

Извършените измервания през 2021 г. показват, че допустимите шумови нива са превишени в 18 бр. от контролните пунктове в града, което представлява 40 % от общия брой контролирани зони. Анализът на данните показва, че най-много са превишените шумови нива за зоните, разположени на улици с интензивен автомобилен трафик, зоните за обществен и индивидуален отдих, зони за лечебни заведения и санаториуми и зона за научно - изследователска дейност. За останалите пунктове, измерените шумови нива не превишават граничните стойности. За зоните за обществен и индивидуален отдих се наблюдава снижение на средните шумови нива, но превишават граничните стойности за този вид територии.

Първата стратегическа шумова карта за Варна е разработена и приета с решение на Общински съвет през 2009 година. В резултат е изработен план за действие за ограничаване нивата на шум, приет през 2010 година.

С изработване на стратегическа карта се прави изготвяне на актуална оценка на броя на жителите, които са изложени на наднормени нива на шум. От анализа на данните, получени от общата стратегическа карта за 2022 година, отчитаща шумовите нива в резултат на влиянието на всички източници на шум на територията на агломерация Варна, е видно, че 19 % от населението на Варна е изложено на нива на общ шум над граничните стойности по показател дневна норма. Като основен източник на шум се очертава автомобилният трафик.

Нараства броят на жителите изложени на шум във високите диапазони 65-69 децибела със 70%, а диапазон 70-74 децибела с 36%.

Влиянието на автомобилния трафик се запазва в рамките на това от 2017 година. При разглеждане на 5 -годишния период се отчита намаляване на броя жители, изложени на нива шум над граничните стойности от тези източници.

В предложения проект е направена съпоставка на данните от актуализираната карта от 2022 година с разработената през 2017 година стратегическа карта за шум, от която е видно, че не се отчита понижаване на нивата на шум.

Специфичен проблем за Варна е обвързването на входно – изходните магистрали с комуникационно – транспортната схема на града.