Дипломира се първият випуск курсисти "Асистент на лекар по дентална медицина"

Животът

20-12-2023, 12:20

Снимка:

ВСУ "Черноризец Храбър"

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Обучението на курсистите продължи 9 месеца и се извърши в партньорство с Медико-дентален център “Суис Дентапрайм” ЕАД – Варна.

Първият випуск от 14 курсисти завърши успешно обучението си в квалификационен курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина", организиран от Центъра за професионално обучение към ВСУ „Черноризец Храбър“. Заедно със свидетелство за професионална квалификация, курсистите получиха и Europass приложение към сертификат, валиден в страните от ЕС. Събитието се състоя в Медико-дентален център “Суис Дентапрайм” ЕАД – Варна и беше уважено от  председателя на Настоятелството на Варненския свободен университет проф. д. ик.н. Анна Недялкова и вицепрезидента на университета Яни Янев.

С този курс изпълняваме една от мисиите на Варненския свободен университет - да създаваме успешна връзка между науката и бизнеса", каза в приветствието си Яни Янев. Той пожела на завършилите курсисти да продължават да учат през целия живот. "В лицето на Варненския свободен университет имаме не само отличен партньор, но и добър приятел", допълни Юлия Радева - управител на Медико-дентален център "Суис Дентапрайм". Проф. Недялкова сподели пред випуска, че знанието е най-значимата инвестиция в професионалното развитие.

Обучението на курсистите продължи 9 месеца и се извърши в партньорство с Медико-дентален център “Суис Дентапрайм” ЕАД – Варна.  Дисциплините от общата професионална подготовка се водиха от университетски преподаватели, а водещи практици по дентална медицина преподаваха дисциплините от отрасловата и специфичната подготовка. Обучението е в съответствие с Наредба № 25 от 7 ноември 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина". Квалификационният  курс е с хорариум от 960 учебни часа, като обучението по теория e в дистанционна форма, а учебната и производствената практика - в дневна форма на обучение във високотехнологична работна среда в МДЦ „Суис Дентапрайм“.

Придобилите тази квалификация могат да подпомагат специалистите по дентална медицина при предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и специализирана дентално-медицинска помощ, регистрирани по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), както и при провеждането на профилактични прегледи, в лечебния процес и през възстановителния период. Те могат да работят в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове.

На 29 януари 2024 г. ще стартира обучението на следващата група. Желаещите кандидати могат да получат повече информация на https://cpo.vfu.bg/

Центърът за професионално обучение към ВСУ „Черноризец Храбър“ е с Лицензия № 2013121089 от 21.10.2013 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България.