Кметът Благомир Коцев нареди прилагането на дисциплинарни мерки за нарушения на срокове и процедури в общината

Мисия Варна

21-12-2023, 14:26

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

До кмета ежедневно се изпращат множество сигнали на граждани, контрагенти по договори с общината и партньори.

Във връзка с установени нередности в административните процеси в общината, кметът Благомир Коцев нареди да се приложат поредица от мерки за затягане на дисциплината и спазване на сроковете и процедурите от звената в общината. До кмета ежедневно се изпращат множество сигнали на граждани, контрагенти по договори с общината и партньори, в т.ч. и ръководства на различни европейски програми, за забавяния или неточности от страна на администрацията по процедури, срокове, дела и договори.

По този повод Коцев възложи на заместник-кметовете да започне прилагането на дисциплинарни мерки по отношение на всички административни нарушения, както и одити и оптимизиране на звената.

След като е извършена проверка по сигнали за общинския комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана" е изготвен доклад, съдържащ данни за установени нарушения на трудовата дисциплина и етичния кодекс от страна на директора на дома. Във връзка с констатациите на доклада, кметът удовлетвори молбата за напускане на директора на комплекс "Гергана", считано от 1 януари 2024 г.

Прието е предложението и на директора на Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Варна за започване на производство по реда на раздел ІІ от Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание на главния юрисконсулт на Община Варна за допуснати нарушения в срокове по процесуално представителство. Причината е издадено от Окръжен съд – Варна решение от 10.11.2023 г., с което е отхвърлен предявен от Община Варна иск по дело, по което общината след това е пропуснала сроковете за обжалване пред Варненски апелативен съд. Жалба е депозирана в деловодството на Окръжен съд – Варна, ведно с мотивирана молба за възстановяване на срока за обжалване едва на 20.12.2023 г. Във връзка с това нарушение, кметът приема предложението на директора на дирекцията за наказание на отговорния главен юрисконсулт на общината.

Във връзка с множество забавяния на процедури и процеси по различни проекти с европейско финансиране, поставящи под риск безвъзмездна финансова помощ или други ресурси на общината, по-рано кметът Коцев освободи от длъжност директора на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“. Възложен е доклад с предложения за санкции на ръководителите на проекти, при които е установен риск или вече е ясно, че ще бъдат наложени финансови корекции на Община Варна.