Община Варна предоставя здравно-социални услуги в домашна среда на 705 потребители

Мисия Варна

30-12-2023, 09:22

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Проектът се удължава с още три месеца и ще продължи до 3 април 2024 година.

Община Варна предоставя почасови мобилни здравни грижи и социални услуги в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора. От стартирането на дейностите в началото на тази година от услугите са се възползвали 705 потребители. Дейностите са реализират по проект „Грижа в домашна среда“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Екип от 108 специалисти и помощен персонал предоставя комплекса от услуги в домашна среда. Те включват посещение от медицинска сестра, консултант „здравословно хранене“, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „социална работа“. На всеки потребител се предоставя почасово съответната услуга, съобразена с предварително изготвена индивидуална оценка за нуждите му.

Проектът се удължава с още три месеца и ще продължи до 3 април 2024 година. Това стана възможно след сключено споразумение между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е 4,1 милиона лева, а средствата се предоставят безвъзмездно.

Желаещите да се възползват от социалните услуги могат да заявят молба по настоящ адрес. За целта е необходимо да се попълни Заявление-декларация (по образец), да се представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи. Наборът от документи се подава на гише 14 в сградата на Общината.

Желание за ползване на грижа в дома може да бъде заявено и на следните телефонни номера: 0884920867; 0884999050.