Министерство на културата: Събарянето на оградата на къщата на бул. "Сливница" 20 е допустимо

Мисия Варна

16-01-2024, 13:05

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Според архивите на ведомството тя не е автентична.

Събарянето на оградата на къщата на бул. "Сливница" 20 и ул. "Петко Каравелов“ 1 във Варна е допустимо, тъй като тя не е автентична.

Това е записано в съгласувателното становище на Министерството на културата (МК) към проектната документация. 

Уточнението е във връзка с питане до Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) на Радио Варна и обществения интерес относно разрушаването на оградата към сградата паметник на културата с административен адрес на ул. "Петко Каравелов" 1 и бул. "Сливница" 20. 

Сградата, в която дълги години се помещаваше банка, назад в годините приюти първия офис на някогашия СДС след 1989 г., а още преди това в нея дълго време беше една от централите на БКП.

В Националния държавен архив на НИНКН се съхранява частична информация за сградата, посочват от института в отговор на запитването кога точно е изградена оградата и въз основа на какви документи се съди коя част от нея кога е изградена?

Архивната фотодокументация показва, че оградата е променяна през годините, посочват от НИНКН:

1. На снимки, публикувани във вестник през 1930 г. в реклама на архитектурното бюро на арх. Стефан Попов, се вижда, че автентичната ограда не е била на регулационна линия, изградена е с колони, с различнa височина и бетонни шапки. Няколко години след изграждането й е пристроена от север.

2. На снимка от 1940-те години, когато бул. „Сливница“, тогава бул. „Георги Димитров“ все още не е бил пешеходен, подходът към сградата се осъществявал през по-малка порта от ковано желязо, вдигната от нивото на улицата и тротоара.

3. В документация от 1994 г. за адаптиране на сградата към функциите на банка е направен проект за преустройство на ВиК и ел. инсталации, на оградните зидове и достъпа до имота, както и на водното огледало.

След поредицата намеси оградата е загубила автентичния си вид, уточняват експертите на института.

Проектната документация е изготвена на база Виза за проучване и проектиране от Главния архитект на Община Варна, издадена на 03.06.2019 г. за „Промяна предназначението на сграда на „Булбанк“ АД в ресторант със сервизни помещения, офиси и зимна градина в дворната част на имота“ в ПИ 10135.15.08.104, представляващ УПИ III – 3, кв. 711, по плана на 3 м. р., ул. „Петко Каравелов“ №1, гр. Варна за първи етап – проект за поставяне на преместваемо метално съоръжение – зимна градина (и схема за поставяне на преместваем обект- зимна градина).

Според отговора, получен от Радио Варна, проектът предвижда поставяне на преместваемо метално съоръжение - зимна градина с полезна площ 293 кв. м, разположено в дворната част на имота, с изчистена планова схема. 

"Фасадите на преместваемия обект са решени така, че сградата - единична недвижима културна ценност (ЕНКЦ), да бъде визуално възприемана в нейната цялост и да са в хармония с архитектурната стойност на сградата. Това се постига чрез ритмичност на колоните, отваряеми по вертикала фасадни витрини и подвижни покривни системи, прозирни и ажурни елементи. Използваните в зимната градина материали са естествени – метал, стъкло, зеленина, настилка от клинкерни плочи. Предвиденото озеленяване е с храстова растителност по целият периметър на зимната градина, както и по калканната стена на оградния зид към двора на съседния поземлен имот".

От НИНКН посочват още, че не разполагат с информация кога е изграден фонтанът, който се помещаваше в двора на имота.

"Водопроводната система в гр. Варна обаче е създадена след 1932 г. според публикации във Варненски общински вестник. Това означава, че при строителството на сградата в имота не би могло да има оформена водна площ и тя е обособена на по-късен етап.

От цитирания вече проект от 1994 г. става ясно, че до онзи момент на мястото е имало водно огледало, а не фонтан. Проектът за преустройството от 1994 г. предвижда подмяна на облицовката около съществуващото водно огледало с гранитна".