Благомир Коцев: Има ли нарушения на закона, особено с паметници на културата, ще бъдем безкомпромисни

Мисия Варна

25-01-2024, 17:17

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Министерство на културата проверява НИНКН за разрешителното за сградата на бул. „Сливница“ № 20 във Варна, ще бъдат наложени санкции на виновните лица.

 „Културният вандализъм“ по отношение на сгради паметници на културата е проблем на цяла България. Ние, като официални представители на общината и като граждани, правим всичко възможно да съхраним културното си и архитектурно наследство. Има ли нарушения на закона, особено с паметници на културата, ще бъдем безкомпромисни.

Това заяви днес на извънреден брифинг в Община Варна кметът Благомир Коцев. Брифингът бе по повод новопостъпил отговор от Инспектората за опазване на културното наследство към  Министерството на културата, който опровергава всички предишни разрешителни за строеж и промяна на имота на бул. „Сливница“ №20, дадени от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и потвърждава автентичността на всички части на къщата – в т.ч. и оградата и фонтана – като част от архитектурния ансамбъл със статут на културна ценност.

Кметът Благомир Коцев обяви, че казусът придобива национален характер и подчерта, че според писмото, получено вчера от МК, в момента тече проверка от Инспектората  на МК спрямо действията на НИНКН, а след приключването й се очаква налагане на санкции на всички виновни лица, изготвили предходните документи за строежа на бул. „Сливница“ № 20, според които оградата и фонтанът не са културна ценност и могат да се събарят. Кметът Благомир Коцев обясни, че има обрат в официалното становище на Инспектората към Министерството на Културата в отговор на питането на Община Варна. Според новия отговор, къщата на бул. „Сливница“№20, дворът и оградата са паметници на културата, част от уникалното недвижимо архитектурно наследство. На 7 ноември 2022 г. МК съгласува схема за преместваем обект, на 22 декември 2022 г. главният архитект на Община Варна също одобрява въпросната схема, стига се до издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект и от тогавашния кмет на район "Одесос" на 23.03.2023 г.  В първите дни след Нова Година – на 4 януари 2024 г. -  вече нашият екип от дирекция УСКОР направи проверка във връзка със събарянето на оградата на бул. „Сливница“ № 20. Издали сме предписание за спиране събарянето на оградата и в официално писмо до Министерство на културата Община Варна отправи въпрос дали оградата е автентична и попада под закрилата на закона като паметник на културата, повтори хронологията заместник-кметът Диан Иванов.

На 19 януари т.г. е получен отговор от директора на НИНКН г-н Петър Петров, че оградата не е част от паметник на културата и няма защитен статут, веднага след което, през нощта в петък, започна изливането на тази бетонна основа, припомни той. По казуса свикахме незабавна комисия в Община Варна в понеделник сутринта и установихме, че изливането на бетонната основа е в разрез с одобрените проекти, предвиждащи поставянето на клинкерни плочи, вместо заливане на бетонна основа. Вследствие на това са и дейностите по премахване на бетонната основа от страна на инвеститора, каза още зам.-кметът Диан Иванов.  

Интересното е, че вчера се получи този нов отговор с обрат в мнението на МК. Той е от инспектората на МК. В него категорично се посочва, че оградата е част на недвижимото културно наследство и обектът, който е приет преди време от МК, не отговаря на понятието преместваем обект, категоричен беше зам.-кметът. Той каза още, че експертите разполагат с данни, че оградата на сградата на бул. „Сливница“ №20 е била в оригиналния си вид преди да бъде разрушена, така че Община Варна ще започне пълно разследване на техническата документация на къщата, за да се установят всички нередности. В момента оградата и шадраванът се съхраняват от собственика, по данни на Общината, стана ясно още на брифинга.

Оградата е автентична - запазена марка е на бележития български архитект Стефан Венедикт Попов. От Инспектората са категорични още, че начинът на изграждането на „зимна градина“ не може да представлява преместваем обект по смисъла на ЗУТ, подчерта зам.-кметът Иванов. Сградата се превърна в емблематична и с начина,  по който инвеститорите се отнесоха към нея, подчерта Иванов.

Подготвили сме списък с предложения за обекти във Варна, които да бъдат припознати като паметници на културата, отделно сме поискали подробен списък на всички настоящи недвижими архитектурни наследства в общината, подчерта кметът Благомир Коцев по повод опазването на архитектурното богатство на града, като добави, че ще се търси диалог със собствениците на стари сгради - културни паметници – да се организира поддръжката на фасадите. Ще мислим и за Фонд за събиране на средства за реставрация на старите къщи, за да запазим автентичността и красотата на Варна, категоричен беше кметът, а ако не се предприемат действия по закон от страна на собствениците, ще се налагат и глоби за опасните и неподдържани фасади. 

Заместник-кметът Диан Иванов съобщи още, че Общината е постъпило искане за разрушаване на един от символите на Варна – хотел „Одесос“  и на негово място да бъде издигната 20- етажна сграда с паркинг. Той обаче беше категоричен, че варненската общественост трябва да знае за искането и за предприетите от Общината действия.  По случая е изпратено ново питане от нас до Министерството на културата дали хотелът е част от охранителната зона на архитектурния резерват „Античен град Одесос“. Питаме дали попада под закрилата на закона като защитеното недвижимо архитектурно наследство на България, добави Иванов. Той подчерта, че опазването на архитектурното и културно наследство на страната е грижа на държавата по закон и в повечето случаи общините нямат много правомощия, но Община Варна ще следи стриктно статута на всяка защитена сграда и ще спира достроявания, разрушавания и други действия на инвеститори.